ขอแนะนำ TOEIC COURSES

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC หมวดหลักภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH FOR COMMUNICATION)

เรารวบรวมข้อสอบ TOEIC มาตลอด 20 ปี ทำให้เรามีข้อสอบที่ใช้ทดลองสอบแล้วตรวจคะแนนออกมาได้ใกล้กับของศูนย์สอบ TOEIC จริง มากกว่า 230,000 ข้อ

ข้อสอบ TOEIC ใหม่ เรามีมากที่สุด

– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาเศรษฐกิจและสังคม
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาความรู้รอบตัว
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาการติดต่อสื่อสาร
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาความรู้โลกกว้าง
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาเพื่อภาคธุรกิจ
จากคลังข้อสอบ TOEIC จริงกว่า 230,000 ข้อ ล่าสุดปี 2019 ทั้งข้อสอบ TOEIC Current Version และข้อสอบ TOEIC Updated Version แบบใหม่ที่ใช้จริงที่ญี่ปุ่นและเกาหลี

เราเลือกข้อสอบ TOEIC ยากๆ มาสอนเพราะหลายๆ ที่จะไปหาข้อสอบ TOEIC จากหนังสือทั่วไปมาสอนและมันง่ายกว่าข้อสอบ TOEIC จริงของศูนย์สอบ TOEIC ลองสอบเองคะแนนสูงลิ่ว แต่พอไปสอบจริงคะแนนน้อยกว่าที่เคยลองสอบ

เพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาและระดับความยากของข้อสอบ TOEIC

TOEIC Listening Part
– เพิ่มความเร็วของเสียงพูดโจทย์
ปรับสำเนียงผู้พูดเป็น US English
– เพิ่มสำเนียงผู้พูดหลากหลายเชื้อชาติ
– Grammar มาตรฐาน CEFR
TOEIC Reading Part
– เพิ่มความยาวของคำถาม
– เพิ่มคำศัพท์แปลกๆ ใหม่ๆ
– เพิ่มความยากของตัวอย่าง Paragraph
– Grammar มาตรฐาน CEFR

ข้อสอบ TOEIC แบบ Updated Version ที่ถูกใช้ทดสอบในเกาหลีและญี่ปุ่น เรามีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย

TOEIC Updated Version ที่ถูกใช้ในญี่ปุ่นและเกาหลี

เข้มข้นกว่า ด้วยข้อสอบ TOEIC Updated Version
หลักสูตร TOEIC ในปี 2019 ของ TCiAP ใช้ข้อสอบ TOEIC Updated Version ในหลักสูตร TOEIC ทุกหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเตรียมสอบ TOEIC จริง ซึ่งรองรับความต้องการในการสอบ TOEIC ทั้งสองรูปแบบ
จากคลังข้อสอบ TOEIC Updated Version ในปี 2019  กว่า 55,000 ข้อ และข้อสอบ TOEIC Current Version กว่า 175,000 ข้อ

คอร์สเรียน TOEIC ของ TCiAP เลือกเอกสารมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Language) มั่นใจได้กับมาตรฐานความถูกต้องของเนื้อหาในเอกสารที่เราหามาเพื่อเอามาสอน

TOEIC บนมาตรฐาน CEFR

Common European Framework of Reference for Language ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับหลักสูตรแกนกลาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ในเอกสารประกอบการสอนหลักสูตร TOEIC โดย TCiAP เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจส่งผลถึงระดับคะแนนที่ผู้เรียนจะได้รับ รวมถึงเพิ่มระดับทักษะให้อยู่ในระดับสูงสุด

ให้ความรู้โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจุด ผลคะแนน TOEIC เต็ม 990

และเราประเมินความชำนาญของอาจารย์ผู้สอน ว่าโดดเด่นในการถ่ายทอดเนื้อหาสำหรับการสอบ TOEIC ในส่วนใด เพื่อให้อาจารย์ท่านนั้นๆ ดูแลผู้เรียน ตามเนื้อหาที่ถูกกำหนดในแผนการสอน

ครูฟิล์ม Super ครู ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้เรียน ผู้นี้ สามารถสอบ ได้เต็ม TOEIC 990
ครู ToeKnown ที่ได้ TOEIC เต็ม 990 อีกคน

FLEX-Learner และ FLEX-Curriculum สำหรับหลักสูตร TOEIC โดยเฉพาะ

TCiAP TOEIC FLEX Learner ระบบงานวิชาการแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตรของผู้เรียน จากหลักการ วิเคราะห์ผู้เรียนแบบ 360 องศา
ระบบ FLEX สำหรับลูกค้า Corporate มุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตร แปรผันตามประเภทธุรกิจขององค์กรและหน่วยงาน ใช้เกณฑ์ชี้วัด ปรับแปลงโดยใช้หลักสูตรเป็นศูนย์กลาง

TCiAP ใช้หลักสูตร TOEIC แกนกลางที่มีระดับความยาก-ง่ายแตกต่างกัน และสามารถปรับเปลี่ยนตามศักยภาพของผู้เรียน บนมาตรฐาน FLEX Curriculum และ FLEX Learner ระบบงานวิชาการ งานแนะแนว เพื่อการวิเคราะห์ผู้เรียนแบบ 360 องศา โดย n.TCiAP ผู้ทำหน้าที่วิจัยระบบหลักสูตร และการบริหารงานวิชาการ สำหรับการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
* FLEX-Curriculum และ FLEX-Learner คลอบคลุมทั้งระบบกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร TOEIC และทุกหลักสูตรของ TCiAP

มีคำถามถึง TCiAP เกี่ยวกับหลักสูตร TOEIC

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2018, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค

Line ID: @toeic

(อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)

  • Cooperate in Academic Programs (TCiAP) - ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ
  • เลขที่ 33 อาคารบ้านราชครู ชั้น 4 ซ.พหลโยธิน 5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • 093-4524463
  • 02-6197272

สอบถามข้อมูล

ส่งข้อความผ่านแบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง ทีมงานของเราจะรีบส่งข้อมูลกลับไปให้โดยเร็ว

TOEIC, IELTS ,โทอิค, รับรองผล 750, ส่งสอบฟรี, TCiAP, TOEIC 2015, ข้อสอบ TOEIC

** ต้องการลงทะเบียนหลักสูตร ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ LINE เท่านั้น สถาบันไม่รับลูกค้า WALK IN

TOP