ขอแนะนำ TOEIC 2021

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC หมวดหลักภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH FOR COMMUNICATION)

เรารวบรวมข้อสอบ TOEIC มาตลอด 20 ปี ทำให้เรามีข้อสอบที่ใช้ทดลองสอบแล้วตรวจคะแนนออกมาได้ใกล้กับของศูนย์สอบ TOEIC จริง มากกว่า 230,000 ข้อ

ข้อสอบ TOEIC Updated Version เรามีมากที่สุด

– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาเศรษฐกิจและสังคม
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาความรู้รอบตัว
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาการติดต่อสื่อสาร
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาความรู้โลกกว้าง
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาเพื่อภาคธุรกิจ
จากคลังข้อสอบ TOEIC “จริง” กว่า 230,000 250,000 277,000 ข้อ ล่าสุดปี 2019-2021 ทั้งข้อสอบ
TOEIC Current Version และข้อสอบ TOEIC Updated Version แบบใหม่ที่ใช้จริงที่ญี่ปุ่นและเกาหลี

เราเลือกข้อสอบ TOEIC ยากๆ มาสอนเพราะหลายๆ ที่จะไปหาข้อสอบ TOEIC จากหนังสือทั่วไปมาสอนและมันง่ายกว่าข้อสอบ TOEIC จริงของศูนย์สอบ TOEIC ลองสอบเองคะแนนสูงลิ่ว แต่พอไปสอบจริงคะแนนน้อยกว่าที่เคยลองสอบ

ใช้ข้อสอบ TOEIC ที่เนื้อหาเข้มข้นในการสอน

TOEIC Listening Part
– เพิ่มความเร็วของเสียงพูดโจทย์
ปรับเพิ่มสำเนียงผู้พูดเป็น US Eng หลายเชื้อชาติ
– สามารถเทียบคะแนนมาตรฐาน CEFR
– เพิ่มชุดข้อสอบหลอกความสามารถ
TOEIC Reading Part
– เพิ่มความซับซ้อนของโจทย์
– เพิ่มคำศัพท์แปลกๆ ใหม่ๆ
– เพิ่มความยากของตัวอย่าง Paragraph
– สามารถเทียบคะแนนมาตรฐาน CEFR
– เพิ่มชุดข้อสอบหลอกความสามารถ

ข้อสอบ TOEIC แบบ Updated Version ที่ถูกใช้ทดสอบในเกาหลีและญี่ปุ่น เรามีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย

TOEIC Updated Version ตามประกาศสนามสอบ 100%

เข้มข้นกว่า ด้วยข้อสอบ TOEIC Updated Version หลักสูตร TOEIC ในปี 2021 ของ TCiAP ใช้ข้อสอบ TOEIC Updated Version ในหลักสูตร TOEIC ทุกหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเตรียมสอบ TOEIC จริง ซึ่งรองรับความต้องการในการสอบ TOEIC ทั้งสองรูปแบบ จากคลังข้อสอบ TOEIC Updated Version ในปี 2021  กว่า 55,000 75,000 102,000 ข้อ และข้อสอบ TOEIC Current Version กว่า 175,000 ข้อ
คอร์สเรียน TOEIC ของ TCiAP เลือกเอกสารมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Language) มั่นใจได้กับมาตรฐานความถูกต้องของเนื้อหาในเอกสารที่เราหามาเพื่อเอามาสอน

TOEIC มาตรฐาน CEFR

Common European Framework of Reference for Language ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับหลักสูตรแกนกลาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ในเอกสารประกอบการสอนหลักสูตร TOEIC และสามารถเทียบกลับเป็นระดับผลคะแนนตามมาตรฐาน CEFR ได้ทันที

ครู-อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

TCiAP ให้ความสำคัญต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ผู้เรียนที่เรียนเก่งจะต้องได้รับความรู้ จากทีมงานผู้สอนที่มีความสามารถสูง สอนเข้าใจง่าย และมีเทคนิคเฉพาะในการสอนในแต่ละภาคส่วนของเนื้อหาวิชาการ ซึ่ง ครู-อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิของ TCiAP แต่ละท่าน จะให้ความรู้แก่ผู้เรียน ตามความชำนาญการเฉพาะในแต่ละภาคของเนื้อหา เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนที่ตั้งเป้าหมายไว้

ครูกานต์

TOEIC LC RC SP WR +ADV
IELTS,TOEFL
PROPELL TOEIC CERT.

ครูนิกกี้

TOEIC LC RC SP WR
+ADV TOEIC LC/990
PROPELL TOEIC CERT.

ครูแมท

TOEIC LC RC+INT+ADV, IELTS, TOEFL, CU-Tep, Conversation

ครูพอลล์

TOEIC RC+ADV, IELTS, TOEFL, CU-Tep, Conversation

ครูธูป

TOEIC RC LC+INT+ADV/990,CU-Tep

ครูคีท

TOEIC RC LC SP WR +ADV, TOEFL, IELTS,CU-Tep, Conversation

ครูกร

TOEIC RC LC +ADV, IELTS, TOEFL,
CU-Tep, Conversation

ครูหนึ่ง

TOEIC RC LC +INT, IELTS, TOEFL,CU-Tep

ครูโจ๊ก

TOEIC RC+INT/550

ครูโตโน่

TOEIC RC+INT/550,CU-Tep

ครูฟิล์ม

TOEIC LC+ADV/990

ครูหนุ่ย

TOEIC RC+ADV

ครูเดียร์

TOEIC RC+INT

ครูดิว

TOEIC RC+INT/550

ครูนิม - เชิญตะวัน ส.

TOEIC RC+ADV, IELTS, TOEFL,CU-Tep

** RC = Reading | LC = Listening | SP = Speaking | WR = Writing | INT = Intro. Class | ADV = Advanced Class | PROPELL TOEIC CERT. = ETS Propell TOEIC Certification.

ครูฟิล์ม Super ครู ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้เรียน ผู้นี้ สามารถสอบ ได้เต็ม TOEIC 990
ครู ToeKnown ที่ได้ TOEIC เต็ม 990 อีกคน

FLEX-Learner และ FLEX-Curriculum สำหรับหลักสูตร TOEIC โดยเฉพาะ

TCiAP TOEIC FLEX Learner ระบบงานวิชาการแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตรของผู้เรียน จากหลักการ วิเคราะห์ผู้เรียนแบบ 360 องศา
ระบบ FLEX สำหรับลูกค้า Corporate มุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตร แปรผันตามประเภทธุรกิจขององค์กรและหน่วยงาน ใช้เกณฑ์ชี้วัด ปรับแปลงโดยใช้หลักสูตรเป็นศูนย์กลาง

TCiAP ใช้หลักสูตร TOEIC แกนกลางที่มีระดับความยาก-ง่ายแตกต่างกัน และสามารถปรับเปลี่ยนตามศักยภาพของผู้เรียน บนมาตรฐาน FLEX Curriculum และ FLEX Learner ระบบงานวิชาการ งานแนะแนว เพื่อการวิเคราะห์ผู้เรียนแบบ 360 องศา โดย n.TCiAP ผู้ทำหน้าที่วิจัยระบบหลักสูตร และการบริหารงานวิชาการ สำหรับการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
* FLEX-Curriculum และ FLEX-Learner คลอบคลุมทั้งระบบกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร TOEIC และทุกหลักสูตรของ TCiAP

เลือกคอร์สเรียน TOEIC ที่ตรงตามความต้องการ

TOEIC Weekend

TOEIC คลาสเรียนแบบกลุ่ม 60 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

TOEIC Weekend Plus

TOEIC คลาสเรียนแบบกลุ่ม 60 ชั่วโมง + คาบปูพื้น 6 ชั่วโมง เสาร์ - อาทิตย์

TOEIC ติวแหกโค้ง

TOEIC คลาสเรียนแบบกลุ่ม 12 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

TOEIC Advanced

TOEIC คลาสเรียนแบบกลุ่ม 60 ชั่วโมง + คาบ Advance Private 6 ชั่วโมง

TOEIC Private 30 Hrs.

TOEIC คลาสเรียนตัวต่อตัว 30 ชั่วโมง เลือกวันและเวลาเรียนเองได้

TOEIC Private 45 Hrs.

TOEIC คลาสเรียนตัวต่อตัว 45 ชั่วโมง เลือกวันและเวลาเรียนเองได้

TOEIC Mix-Modify

TOEIC คลาสเรียนแบบกลุ่ม 60 ชั่วโมง + ปูพื้นฐานแบบตัวต่อตัว 15 ชั่วโมง

Corporate Training

TOEIC คลาสเรียนแบบจัดกลุ่มเอง สำหรับลูกค้าองค์กร/บริษัท

TOEIC Mix Modify

TOEIC ปูพื้นแบบ Private 15 ชั่วโมง
+ กลุ่ม 60 ชม. วันเสาร์ - อาทิตย์

TOEIC Weekend Plus

TOEIC คลาสเรียนแบบกลุ่ม 60 ชั่วโมง + คาบปูพื้น 6 ชั่วโมง เสาร์ - อาทิตย์

TOEIC ติวแหกโค้ง

TOEIC คลาสเรียนแบบกลุ่ม 12 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

TOEIC Advanced

TOEIC คลาสเรียนแบบกลุ่ม 60 ชั่วโมง + คาบ Advance Private 6 ชั่วโมง

มีคำถามถึง TCiAP เกี่ยวกับหลักสูตร TOEIC

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2018, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค

Line ID: @toeic

(อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)

TOEIC, IELTS ,โทอิค, รับรองผล 750, ส่งสอบฟรี, TCiAP, TOEIC 2015, ข้อสอบ TOEIC

** ต้องการลงทะเบียนหลักสูตร ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ LINE เท่านั้น สถาบันไม่รับลูกค้า WALK IN

TOP