ขอแนะนำ TOEIC COURSES

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC หมวดหลักภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH FOR COMMUNICATION) – พร้อมระบบ FLEX ระบบงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เรารวบรวมข้อสอบ TOEIC มาตลอดจนปัจจุบัน มีข้อสอบที่ใกล้เคียงข้อสอบ TOEIC จริง มากกว่า 150,000 ข้อ

UPDATE ล่าสุดข้อสอบ TOEIC ปี 2018

– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาเศรษฐกิจและสังคม
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาความรู้รอบตัว
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาการติดต่อสื่อสาร
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาความรู้โลกกว้าง
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาเพื่อภาคธุรกิจ
จากคลังข้อสอบ TOEIC จริงกว่า 150,000 ข้อ
และข้อสอบแบบใหม่ที่ใช้จริงที่ญี่ปุ่นและเกาหลี

เราเพิ่มความยากของตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เพราะเราทราบดี ว่าหลักสูตร TOEIC ที่สถาบันสอนภาษาทั่วไปใช้ในการเรียนการสอน มักจะง่ายเกินไป ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่ตัวผู้เรียนเอง เมื่อถึงเวลาต้องลงสนามสอบจริง

เพิ่มระดับความยากในการวิเคราะห์ข้อสอบ TOEIC

TOEIC Listening Part
– เพิ่มความเร็วของเสียงพูดโจทย์
– ปรับสำเนียงผู้พูดเป็น US English
– Grammar มาตรฐาน CEFR
TOEIC Reading Part
– เพิ่มความยาวของตัวอย่างโจทย์
– เพิ่มคำศัพท์แปลกๆ ใหม่ๆ
– เพิ่มความยากของตัวอย่าง Paragraph
– Grammar มาตรฐาน CEFR

ครังแรกในประเทศไทย กับข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ ที่ถูกใช้ทดสอบในเกาหลีและญี่ปุ่น ณ ขณะนี้

TOEIC แบบใหม่ ที่ใช้ในญี่ปุ่นและเกาหลี

ครั้งแรกกับ TOEIC รูปแบบใหม่
หลักสูตร TOEIC 2018 ของ TCiAP ใช้ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ สอนเสริมแก่ผู้เรียนในหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม หากมีการประกาศใช้ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ในประเทศไทย

TOEIC 2018 โดยสถาบัน TCiAP ใช้เนื้อหา ที่อ้างอิงจากมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Language มั่นใจได้กับมาตรฐานความถูกต้องของเนื้อหาหลักสูตร

TOEIC 2018 บนมาตรฐาน CEFR

Common European Framework of Reference for Language
ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับหลักสูตรแกนกลาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ในส่วนงานวิชาการ และโครงสร้างหลักสูตร TOEIC 2018 โดย TCiAP และมีบทบาทสำคัญ สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มระดับทักษะให้อยู่ในระดับสูงสุด

ให้ความรู้โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจุด ผลคะแนน TOEIC เต็ม 990

และเราประเมินความชำนาญของอาจารย์ผู้สอน ว่าโดดเด่นในการถ่ายทอดเนื้อหาสำหรับการสอบ TOEIC ในส่วนใด เพื่อให้อาจารย์ท่านนั้นๆ ดูแลผู้เรียน ตามเนื้อหาที่ถูกกำหนดในแผนการสอน

ครูฟิล์ม Super ครู ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้เรียน ผู้นี้ สามารถสอบ ได้เต็ม TOEIC 990

ครู ToeKnown ที่ได้ TOEIC เต็ม 990 อีกคน

FLEX-Learner และ FLEX-Curriculum สำหรับหลักสูตร TOEIC โดยเฉพาะ

TCiAP ใช้หลักสูตร TOEIC แกนกลางที่มีระดับความยาก-ง่ายแตกต่างกัน และสามารถปรับเปลี่ยนตามศักยภาพของผู้เรียน บนมาตรฐาน FLEX Curriculum และ FLEX Learner ระบบงานวิชาการ งานแนะแนว เพื่อการวิเคราะห์ผู้เรียนแบบ 360 องศา โดย n.TCiAP ผู้ทำหน้าที่วิจัยระบบหลักสูตร และการบริหารงานวิชาการ สำหรับการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

* FLEX-Curriculum และ FLEX-Learner คลอบคลุมทั้งระบบกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร TOEIC 2018 และทุกหลักสูตรปี 2018 ของ TCiAP


TCiAP TOEIC FLEX Learner ระบบงานวิชาการแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตรของผู้เรียน จากหลักการ วิเคราะห์ผู้เรียนแบบ 360 องศา

ระบบ FLEX สำหรับลูกค้า Corporate มุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตร แปรผันตามประเภทธุรกิจขององค์กรและหน่วยงาน ใช้เกณฑ์ชี้วัด ปรับแปลงโดยใช้หลักสูตรเป็นศูนย์กลาง

เลือกหลักสูตร TOEIC 2018 ที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน

TCiAP มีหลักสูตร TOEIC ให้ผู้เรียนเลือกลงทะเบียนได้หลากหลายทางเลือก ทั้งหลักสูตร TOEIC แบบเร่งรัด หลักสูตร TOEIC เรียนรวม และหลักสูตร TOEIC ห้องเรียนส่วนตัว พร้อมเพดานการรับประกันผลคะแนนตามความต้องการของผู้เรียน โปรโมชั่นส่งสอบฟรี

* กรุณาติดต่อสอบถามกับทางสถาบันก่อนชำระเงินหลักสูตร เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากกรณีตารางสอนและห้องเรียนเต็ม
** สถาบันไม่มีนโยบายคืนเงินลงทะเบียนทุกกรณี หากผู้เรียนชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านทางเว็บไซต์

มีคำถามถึง TCiAP เกี่ยวกับหลักสูตร TOEIC 2018

กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง ทีมงานของเราจะรีบส่งข้อมูลกลับไปให้โดยเร็ว

TCiAP TOEIC Tutor Center 19 Years of Success

ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ

 093-4524463
 096-9597856

  ชั้น 4 อาคารบ้านราชครู 33 ซ.พหลโยธิน 5 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 admin@tciap.com TCiAP Administrator
 registrar@tciap.com Office of the Registrar
 hr@tciap.com Office of Human Resources
 worksheet@tciap.com Documents and Worksheets Reciever
 www.tciap.com

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อสายด่วน TOEIC ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ TCiAP

โทร. 093-4524463, 096-9597856 Line ID : @toeic (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้า)

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2561 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2018, TOEIC 2561, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID : @toeic (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้า)

เพิ่มเพื่อน