Sale!

TOEIC – Private Class 45Hr. Full FLEX

฿32,000.00 ฿29,800.00

ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร TOEIC – Hybrid Private Class 45Hr.

– 45 ชั่วโมง/คอร์ส
– เปลี่ยนข้อสอบใหม่ TOEIC Updated Version 2022
– ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ TOEIC 2022 บนมาตรฐาน CEFR
– ห้องเรียนส่วนตัว ครูผู้สอนดูแลได้อย่างใกล้ชิด
– เลือกวันและเวลาเรียนเองได้
– เหมาะกับผู้เรียน TOEIC ทุกระดับทักษะ
– Hybrid Learning Class (On-Line / Face-to-Face)
– สอนสดทุกคาบ
– ใช้ครูที่สามารถวิเคราะห์กระบวนทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายจุดได้
– เน้นวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC
– สร้างแผนการสอน TOEIC รายบุคคล ที่ออกแบบเฉพาะสอดคล้องกับผู้เรียนเป็นหลัก
– ผู้เรียนจะได้รับการประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยการสอบ TOEIC เสมือนจริง
– ครูผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สมบูรณ์
– ผู้สอนมีประสบการณ์ด้านการสอน TOEIC มากกว่า 20 ปี

FLEX Learner – หลักสูตรและแผนการสอนแบบยืดหยุ่นเฉพาะตัวบุคคล

จากการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนแบบ Real Time นำไปสู่ความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตร และแผนการสอน ในลักษณะที่ยืดหยุ่น โดยการชี้วัดจากศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งสมการที่ได้จะแปลผันตรงกับจุดอ่อนของผู้เรียนเป็นรายๆ ไป
TCiAP TOEIC FLEX Learner ระบบงานวิชาการแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตรของผู้เรียน
ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของผู้เรียน ในระหว่างที่อยู่ในหลักสูตร โดยทำการวัดระดับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน และปรับเนื้อหาหลักสูตรที่เตรียมสำหรับถ่ายทอดไปพร้อมๆ กับตรวจสอบสภาพแวดล้อมอันไม่พึงประสงค์ รวมถึงสภาพจิตใจของผู้เรียน ที่สามารถเป็นอุปสรรค์ในการเรียนรู้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง ด้วยระบบ FLEX Learner นี้ ทำให้ผู้เรียนหลักสูตร TOEIC และ IELTS ของสถาบัน TCiAP มีโอกาสประสบผลสำเร็จในการสอบได้สูงกว่า
*** FLEX Learner เป็นระบบเสริมสำหรับหลักสูตร TOEIC, IELTS ห้องเรียนส่วนตัว (VIP – Private) เท่านั้น

FLEX Curriculum – ระบบงานหลักสูตรเฉพาะด้านสำหรับองค์กรและหน่วยงาน

เนื้อหาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร TOEIC – Private Programs ถูกออกแบบและกำหนดลักษณะการเรียนการสอนตามมาตรฐาน ซึ่งโดยปกติจะใช้ออกแบบหลักสูตรสำหรับผู้เรียนระดับหน่วยงานและองค์กร เรา สถาบัน TCiAP ร่วมกับ n.TCiAP ผู้ทำหน้าที่วิจัยหลักสูตรและระบบบริหารงานวิชาการเฉพาะด้าน ได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตรสำหรับผู้เรียนในหลักสูตร TOEIC – Private Programs โดยอิงตัวผู้เรียนในแต่ละท่าน เพื่อสร้างโครงสร้างหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนเฉพาะตัวบุคคล

ระบบ flex สำหรับลูกค้า Corporate มุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตร แปรผันตามประเภทธุรกิจขององค์กรและหน่วยงาน

จากหลักสูตรแกนกลางที่เป็นมาตรฐาน ต่อยอดด้วยกลยุทธในการบริหารระบบงานวิชาการและงานวิจัยพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้าน ทำให้เราสามารถพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรย่อยๆ ได้อย่างหลากหลาย สามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับประเภทธุรกิจของท่าน และถูกปรับให้ทันยุคอยู่ตลอดเวลา เพื่อเสริมศักยภาพทางภาษาของบุคลากรขององค์กร/หน่วยงาน ในแบบที่ไม่มีใครเหมือน
*** FLEX Curriculum เป็นระบบเสริมสำหรับหลักสูตร ใช้กับ Corporate Programs (In-House Training)

TOEIC ปี 2015 อันดับ 1 ในเมืองไทยในการติวสอบ TOEIC ต้องที่ TCiAP ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับสากล ก่อตั้งมากมากกว่า 16 ปี - ศูนย์รวมนวัตกรรมการศึกษา และ TCiAP เป็นสถาบันสอนติวเพื่อการสอบ TOEIC ในระดับมืออาชีพ

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค

Line ID: @tciap (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)

หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: , , , , ,

Product Description

.