Cooperate in Academic Programs (TCiAP)
ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 ภายใต้การประสานงานระหว่าง TCiAP Staff ซึ่งมีความสามารถในการจัดวางหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน และครูผู้ชำนาญการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบในระดับต่างๆ อาทิ TOEIC, IELTS, TOEFL, CU-Tep, English for Academic, English for Corporate (On-Site and In-House), หลักสูตร Conversation เป็นต้น จากประสบการณ์ในการสอนเพื่อเตรียมสอบที่มีมายาวนานมากกว่า 23 ปี ทำให้เราเข้าใจถึงพื้นฐานของผู้เรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบเป็นอย่างดี

เราเป็นสถาบันกวดวิชาพิเศษ ที่เน้นการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการสอบเฉพาะด้าน เพื่อเสริมศักยภาพ เพิ่มความเชี่ยวชาญ ในทักษะทางภาษา แบบฉบับ “เฉพาะกิจ” สำหรับผู้ที่จริงจังในตนเอง แห่งแรกในไทย

หลักสูตรที่เปิดสอน

Test of English for International Communication (TOEIC) หมวด English for Communication หรือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรเดียวที่ตอบโจทย์ และถูกขนานนามให้เป็นนิยามแห่งการสอบ TOEIC ที่ทุกคนให้การยอมรับ ในความเป็นมาตรฐาน และหัวใจหลักของทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง เพราะถูกนำไปใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัดสมรรถนะทางภาษาของบุคลากร ในองค์กรและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

TOEIC Listening and Reading ใช้ข้อสอบแบบ Updated Version 2018 ตามประกาศ ETS และเรามีคอร์สสำหรับ TOEIC Speaking and Writing ให้บริการด้วย

หลักสูตร English for Academic (IELTS) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการไปศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และประเทศในเครือสหราชอาณาจักร โดยหลักสูตรแกนกลางจะเป็น International English หรือ UK English

หลักสูตร English for Academic (TOEFL) เพื่อการสอบประเมินทักษะและความสามารถทางการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และต้องการที่จะเข้าศึกษาในขั้นปริญญาตรี โท และเอก ในสถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ (US) หลักสูตรแกนกลางจะเป็น US English

ออกแบบและจัดทำโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ การสอบแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ Listening Reading Writing และ Speaking แต่ในส่วนของ Speaking จะจัดสอบให้กับบุคคลที่ต้องการสอบเท่านั้น ส่วนผลคะแนนสามารถนำไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก และสามารถนำไปประกอบการสมัครงานได้

บริการจัดการฝึกอบรมภายในองค์กรของท่าน (In-House Training) และเรายังมีบริการจัดฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานที่สะดวกที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมที่สถาบัน (On-Site Training)

ลูกค้าผู้ให้ความไว้วางใจในหลักสูตรอบรมของเรา

All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders.

ตลอดระยะเวลา 22 ปี เราคัดสรรค์ ครู-อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เรียน ตลอดจนงานวิชาการเบื้องหลังการเรียนการสอนที่ต้องมีการ Update ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และต้องมีความเที่ยงตรงที่สุด เมื่อเทียบกับข้อสอบจริงที่ใช้ที่ศูนย์สอบฯ อยู่ตลอดเวลา

เราจึงกล้าประกันคุณภาพ ด้วยจำนวนผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายมากที่สุด

% จำนวนผู้เรียนของ TCiAP ที่สอบ TOEIC ผ่านตามเป้าหมายผลคะแนน TOEIC ที่ตนต้องการ
TOEIC 855-900 82%
TOEIC 800-850 89%
TOEIC 655-795 98%
TOEIC 555-650 96%
TOEIC 450-550 99%

ครู-อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

TCiAP ให้ความสำคัญต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ผู้เรียนที่เรียนเก่งจะต้องได้รับความรู้ จากทีมงานผู้สอนที่มีความสามารถสูง สอนเข้าใจง่าย และมีเทคนิคเฉพาะในการสอนในแต่ละภาคส่วนของเนื้อหาวิชาการ ซึ่ง ครู-อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิของ TCiAP แต่ละท่าน จะให้ความรู้แก่ผู้เรียน ตามความชำนาญการเฉพาะในแต่ละภาคของเนื้อหา เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนที่ตั้งเป้าหมายไว้

ครูกานต์

TOEIC LC RC SP WR +ADV
IELTS,TOEFL
PROPELL TOEIC CERT.

ครูนิกกี้

TOEIC LC RC SP WR
+ADV TOEIC LC/990
PROPELL TOEIC CERT.

ครูแมท

TOEIC LC RC+INT+ADV, IELTS, TOEFL, CU-Tep, Conversation

ครูพอลล์

TOEIC RC+ADV, IELTS, TOEFL, CU-Tep, Conversation

ครูธูป

TOEIC RC LC+INT+ADV/990,CU-Tep

ครูคีท

TOEIC RC LC SP WR +ADV, TOEFL, IELTS,CU-Tep, Conversation

ครูกร

TOEIC RC LC +ADV, IELTS, TOEFL,
CU-Tep, Conversation

ครูหนึ่ง

TOEIC RC LC +INT, IELTS, TOEFL,CU-Tep

ครูโจ๊ก

TOEIC RC+INT/550

ครูโตโน่

TOEIC RC+INT/550 ,CU-Tep

ครูฟิล์ม

TOEIC LC+ADV/990

ครูหนุ่ย

TOEIC RC+ADV

ครูเดียร์

TOEIC RC+INT

ครูดิว

TOEIC RC+INT/550

** RC = Reading | LC = Listening | SP = Speaking | WR = Writing | INT = Intro. Class | ADV = Advanced Class | PROPELL TOEIC CERT. = ETS Propell TOEIC Certification.

ครู-อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ งานวิชาการและที่ปรึกษา

(1) Kru. Dr. Sujera: Doctor of Management in Education @ Ateneo De Davao
(2) Kru. Dr.Prateeb Ph.D candidate in Economic @ University of New England
(3) Kru. Sujita : Master of English Studies and Methods @ Warwick, UK
Bachelor of Arts, Major: English @ Chula
(4) Kru. Kanokporn : M.B.A., 4.0/4.0 GPA. Honors: Beta Gamma Sigma
University Scholar, Dean’s List, and The National Scholars Honor
University of Texas at Arlington, Arlington, TX @ USA.
Present : AOT (Thailand) Marketing Deparment
(5) Kru. Nattakran : PhD. in Logistic & Transportation (on doing)
Master of Science (Logistics) @ AUS
Logistics, University of California Extension, Santa Cruz @ USA.
(6) Kru. Kitti: Lecturer & Editor @ Bangkok Post Newspaper
Master of Art in English Languages @ Swindler’s University
(7) Kru.Supasiri: Master of Art in English Languages, RMIT @ AUS
(8) Kru.Terrawat : Master of Art in English Languages @ Chula
(9) Kru. Sita: Master of Art in English Languages @ Warwick, UK
2010 – Present : Flight Attendant at TG
(10) Kru. Sompoon: Phd. Candidate with Scholarship @ Melbourne, AUS
Lecturer in the Faculty of Art @ KMUT
Master of Art in English Languages for Translator 1st Honor Bachelor of Arts @ Chulalongkorn
(11) Kru. Sasiwis Sri , expert in toeic preparation with 990
Master of Art in English Languages for Translator Bachelor of Arts @ Chulalongkorn
(12) Kru. นิวิมาน์ เหล่าตระกูล จบการศึกษา ปริญญาโท จาก University of Strathclyde, Finance เกียรตินิยมอันดับ 1
ปริญญาตรี BBA Assumption University เอก International Business Management, International Marketing
-Business Analyst, Business Strategy and Operation ที่ American Express
(13) Kru. พริมา เอกกมลกุล อักษร @ จุฬา เอก ภาษาอังกฤษ /Entrepreneurship จาก Warwick) ประสบการณ์สอน18 ปี

ติดต่อ TCiAP ได้ที่

Line ID: @toeic

(อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)

สอบถามข้อมูล

** กรณีต้องการลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ LINE นโยบายของสถาบันไม่รับลูกค้า NO-WALK IN

Web Archive

(คลิกหรือแทป ที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเปิดเมนู)