Sale!

TOEIC – HYBRID Private Class 30Hr.

฿23,500.00 ฿22,900.00

ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร TOEIC – Private Class 30Hr. HYBRID

– 30 ชั่วโมง/คอร์ส
– เปลี่ยนข้อสอบใหม่ TOEIC Updated Version 2023
– ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ TOEIC 2023 บนมาตรฐาน CEFR
– ห้องเรียนส่วนตัว ครูผู้สอนดูแลได้อย่างใกล้ชิด
– Personal counselor ที่ปรึกษาส่วนบุคคล ดูแลตลอดหลักสูตร TOEIC
– วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของผู้เรียน ตลอดระยะเวลาหลักสูตร TOEIC
– เลือกเวลาวันและเรียนเองได้
– ระบบงานวิชาการและแผนการสอน TOEIC แบบยืดหยุ่นเฉพาะตัวบุคคล
– ระบบงานวัดผลเฉพาะตัวบุคคล เพื่อความมั่นใจก่อนไปสอบจริงที่ศูนย์สอบ TOEIC Thailand
– ปลดล๊อคความยาก ของการเตรียมสอบภาษาด้วยเทคนิค NLP (Nuero-Linguistic Programming) for English TOEIC Exam Learning มาประยุทธ์ใช้ “ไม่ต้องแปลความหมาย ก็ทำข้อสอบ TOEIC ได้ถูกต้อง
– เหมาะกับ ผู้เรียน TOEIC ทุกระดับทักษะ
– สิทธิ์รับรองผลคะแนนสอบ TOEIC ที่ 750 และสามารถเพิ่มเพดานการรับรองผลได้ถึง 850 ตามเงื่อนไขพิเศษ

• สอนสดทุกคาบ
• ใช้ครูที่สามารถวิเคราะห์กระบวนทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายจุดได้
• เน้นวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC
• สร้างแผนการสอน TOEIC รายบุคคล ที่ออกแบบเฉพาะสอดคล้องกับผู้เรียนเป็นหลัก
• ผู้เรียนจะได้รับการประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยการสอบ TOEIC เสมือนจริง
• เจ้าหน้าที่ งานวิชาการ, งานแนะแนว, งานทะเบียนและวัดผล ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
• FLEX Learner ใช้เทคนิค NLP (Nuero-Linguistic Programming) ในการวิเคราะผู้เรียนตลอดหลักสูตร
• ทั้งหลักสูตร ไม่สามารถใช้ครูผู้สอนเพียง 1 ท่าน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สมบูรณ์
• ผู้สอนมีประสบการณ์ด้านการสอน TOEIC มากกว่า 23 ปี

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร:
ผู้ที่ต้องการหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตน ในขณะที่ยังคงสามารถทำงานและดำเนินชีวิตในอีกโลกหนึ่งได้ตามปกติ ด้วยการเรียนทางเลือกใหม่ ผ่านระบบ TOEIC Hybrid Leaning ซึ่งเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ใฝ่รู้และใฝ่เรียนที่ไม่สามารถสละเวลาไปรับการศึกษาจากระบบการศึกษาปกติได้เนื่องจากภาระทางหน้าที่การงานหรือทางครอบครัว และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนหรือปรับปรุงความรู้ที่มีอยู่ให้ทันสมัยเพื่อประโยชน์ใน การทำงาน

หลักสูตรนี้มีมาตรฐานมากแค่ไหน:
ด้วยมาตรฐาน สื่อการเรียนการสอนที่คัดสรรค์แล้วเป็นอย่างดี โดยครู-อาจารย์ผู้ผ่านการอบรม TOEIC Prepell Teacher Worklshop จากศูนย์สอบ TOEIC Thailand และ ETS โดยตรง (แห่งแรกและที่เดียว) ทำให้ท่านมั่นใจในคุณภาพและเนื้อหาในแต่ละบทเรียน


TOEIC ปี 2015 อันดับ 1 ในเมืองไทยในการติวสอบ TOEIC ต้องที่ TCiAP ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับสากล ก่อตั้งมากมากกว่า 16 ปี - ศูนย์รวมนวัตกรรมการศึกษา และ TCiAP เป็นสถาบันสอนติวเพื่อการสอบ TOEIC ในระดับมืออาชีพ

Line ID: @tciap (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)

หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: , , , , ,