TOEIC – Speaking and Writing เพื่อการสอบ TOEIC ทักษะการพูดและการเขียน 30GR+30GR

TOEIC Speaking and Writing course - เพื่อการสอบ TOEIC ทักษะพูด และ เขียน โดยศูนย์สอบ จะจัดสอบ เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น

ปี 2015 ปีที่ 16 ของสถาบันติวเตรียมสอบ TOEIC ของ Cooperate in Academic Programs (TCiAP) เราได้รวบรวมและพัฒนา รวมทั้งวิจัยหลักสูตร จนเกิดเป็นนวัตกรรมทางวิชาการหลากหลาย

หนึ่งในนวัตกรรมทางวิชาการของเรา คือระบบ FLEX ซึ่งเราเปรียบมาตรฐานระบบนี้เป็นดั่ง “แผงวงจร” ของระบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนและเนื้อหาหลักสูตรทางวิชาการ

จากมาตรฐาน FLEX Curriculum ซึ่งแกนกลางของการวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่หลักสูตรที่หลากหลาย และวันนี้เราขอเสนอหลักสูตร TOEIC – Speaking and Writing แห่งแรกในประเทศไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร TOEIC – Speaking and Writing เพื่อการสอบ TOEIC ทักษะการพูดและการเขียน

– 30 ชั่วโมง/Part/คอร์ส รวม 60 ชั่วโมง
– เป็นหลักสูตรแบบ Progressive Course ที่เน้นการสร้างกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ของผู้เรียน
– สามารถแยกเรียนเฉพาะ TOEIC Part Speaking ได้
– เรียนวันอาทิตย์ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
– เรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน 8 คน
– เหมาะกับ นศ.ทุกระดับทักษะ

วิธีการเรียนการสอน

• สอนสด ทุกชั่วโมง
• TOEIC Part Speaking สอนโดย อาจารย์ชาวต่างชาติ สำเนียง Native Speaking
• TOEIC Part Writing สอนเข้มข้นระดับเดียวกับ Writing Academic English Course เพื่ออรรถประโยชน์ในการปรับตัวของ นศ. ผู้เข้าสอบ TOEIC อย่างสูงสุด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ (รับสมัครจำนวนจำกัด)

FLEX Curriculum – ระบบงานหลักสูตรเฉพาะด้านสำหรับองค์กรและหน่วยงาน

เนื้อหาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร TOEIC – Speaking and Writing ถูกออกแบบและกำหนดลักษณะการเรียนการสอนตามมาตรฐาน FLEX Curriculum ซึ่งโดยปกติ จะใช้ออกแบบหลักสูตรสำหรับผู้เรียนระดับหน่วยงานและองค์กร เรา สถาบัน TCiAP ร่วมกับ n.TCiAP ผู้ทำหน้าที่วิจัยหลักสูตรและระบบบริหารงานวิชาการเฉพาะด้าน ได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตรสำหรับผู้เรียนในหลักสูตรร TOEIC – Speaking and Writing นี้โดยเฉพาะ

ระบบ flex สำหรับลูกค้า Corporate มุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตร แปรผันตามประเภทธุรกิจขององค์กรและหน่วยงาน

จากหลักสูตรแกนกลางที่เป็นมาตรฐาน ต่อยอดด้วยกลยุทธในการบริหารระบบงานวิชาการและงานวิจัยพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้าน ทำให้เราสามารถพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรย่อยๆ ได้อย่างหลากหลาย สามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับประเภทธุรกิจของท่าน และถูกปรับให้ทันยุคอยู่ตลอดเวลา เพื่อเสริมศักยภาพทางภาษาของบุคลากรขององค์กร/หน่วยงาน ในแบบที่ไม่มีใครเหมือน
*** FLEX Curriculum เป็นระบบเสริมสำหรับหลักสูตร ใช้กับ Corporate Programs (In-House Training)

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs
TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID: @toeic (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)

300

นศ.สามารถชะระเงินลงทะเบียนหลักสูตร TOEIC IELTS TOEFL CU-Tep ได้ด้วยบัตรเครดิตแล้ววันนี้ สามารถคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้ารวมหลักสูตร

.