TOEIC 30 Plus - Super Course เพื่อความแม่นยำในการทำข้อสอบ TOEIC

NEW Open TOEIC 2015 30 Plus With FLEX

** หลักสูตร 30 hr Private with FLEX + 30 hr TOEIC Analyst รวม 60 ชม. (ส่งสอบฟรี 2 ครั้ง)

ลักษณะการเรียน แบ่งออกเป็น 2ช่วง:

• ช่วง 30 ชั่วโมง ช่วงแรก Private จะปรับพื้นฐาน พร้อมวิเคราะห์ผู้เรียนด้วยระบบ FLEX Learner
• ช่วง 30 ชั่วโมง ช่วงสอง Group วิเคราะห์ข้อสอบ เจาะลึกทุกประเด็น อัพเดทสุดๆ ก่อนใคร เหมือนจำลองว่าคุณอยู่ในห้องสอบทุกคาบที่เรียน

เหมาะกับใคร:

– ไม่เคยสอบ/สอบมาแล้วแต่คะแนนยังไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้
– พื้นไม่แน่น/เรียนที่ไหนก็คะแนนไม่ขึ้น
– วิเคราะห์ตนเองไม่ได้ ไม่รู้จะปรับจุดอ่อนของตนอย่างไร

>> แถมครูยังดูแลได้ใกล้ชิดกว่า เราใช้ครูสอนขั้นตำ่ 3ท่าน(ครูของเราทุกคนสอบได้990) เพื่อให้เกินความหลากหลายในการเรียนการสอน และ ให้ครูแต่ละท่านสอนใน part ที่ตนถนัดคะ ^-^

TOEIC 30 Plus คอร์ส TOEIC ขั้นเทพ รองรับเพดานการรับประกันผลคะแนนระดับสูงสุดถึง 800+

ขั้นตอนการจัดตาราง ใช้การจัดการตามขั้นตอนของระบบ FLEX Learner

1) ประเมินองค์ความรู้ของผู้เรียนจาก ฐานคะแนนเดิม หรือ แบบทดสอบที่ สถาบันฯจัดให้
2) กำหนดเป้าหมาย ร่างตารางให้ผู้เรียนแต่ละคนเห็นภาพรวมของตน
3) เลือกครูที่ เหมาะสมกับทักษะของผู้เรียนแต่ละคน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้เรียนหนึ่งท่าน จะต้องเรียนกับครูมากกว่า 3 ท่านเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเรียนรู้
4) เมื่อเรียนไปแล้วครึ่งทาง ต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และ ชี้จุดอ่อน เพื่อเพิ่มจุดแข็งของผู้เรียน
5) ประสานครู และผู้เรียนให้เป็นหนึ่งเดียว วิเคราะห์องค์ประกอบทุกส่วนของนักศึกษาแบบ 360 องศาเพื่อผลคะแนนตามเป้า

*** ขั้นตอนการวิเคราะผู้เรียน ใช้ครูผู้สอนทั้งหมดที่ทำการสอน และมีเจ้าหน้าที่งานวิชาการ และงานแนะแนว เพื่อวัดผลทั้งหลักสูตร

(null)(null)(null)(null)(null)(null)

TCiAP TOEIC FLEX Learner ระบบงานวิชาการแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตรของผู้เรียน

FLEX Learner – ระบบงานวิชาการที่สามารถปรับเปลี่ยนตามศักยภาพของผู้เรียน


ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของนักศึกษา ในระหว่างที่อยู่ในหลักสูตร โดยทำการวัดระดับความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา และปรับเนื้อหาหลักสูตรที่เตรียมสำหรับถ่ายทอดไปพร้อมๆ กับตรวจสอบสภาพแวดล้อมอันไม่พึงประสงค์ รวมถึงสภาพจิตใจของนักศึกษา ที่สามารถเป็นอุปสรรค์ในการเรียนรู้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง ด้วยระบบ FLEX Learner นี้ ทำให้นักศึกษาหลักสูตร TOEIC ของสถาบัน TCiAP มีโอกาสประสบผลสำเร็จในการสอบได้สูงกว่า
*** FLEX Learner เป็นระบบเสริมสำหรับหลักสูตร TOEIC, IELTS ห้องเรียนส่วนตัว (VIP – Private) เท่านั้น

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID: @toeic (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)

โทรด่วน toeic 3 วันเท่านั้น

นศ.สามารถชะระเงินลงทะเบียนหลักสูตร TOEIC IELTS TOEFL CU-Tep ได้ด้วยบัตรเครดิตแล้ววันนี้ สามารถคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้ารวมหลักสูตร

.