TOEIC in Thailand

หลายๆ ท่านคงเคยผ่านการสอบ TOEIC มาบ้างแล้ว ซึ่งก็มีหลายท่านก็พยายามสอบ TOEIC ให้ถึงเกณฑ์ที่ตนเองต้องการ แต่ก็เหมือนไร้ผล “ฉันอ่านหนังสือฝึกฝนตนเอง” “อยากได้การติวเพื่อการสอบ TOEIC แบบจริงจังจะได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องการ” “สอบให้ผ่านๆ จะได้เป็นใบเบิกทางสำหรับหน้าที่การงาน”

บทความที่ปรากฎในข้อสอบ TOEIC มักจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งแตกต่างจากการสอบแบบอื่นๆ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ฯลฯ

การสอบ TOEIC แยกออกเป็นไม่กี่ประเภทย่อยๆ 3 แบบคือ TOEIC Classic, TOEIC Redesign, TOEIC Speaking and Writing ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผู้สอบ ว่าต้องการรับการทดสอบในรูปแบบใด โดยการสอบ TOEIC ในประเทศไทย จะใช้ TOEIC Redesign เป็นหลัก

การแบ่งกลุ่ม นักศึกษา โดยการใช้ผลคะแนน TOEIC เป็นเกณฑ์ สำหรับแบ่งกลุ่มนักศึกษา

The Center for Professional Assessment (CPA) เป็นหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดการวัดผลการสอบ โดยเปิดให้สอบได้ในวัน จันทร์ – เสาร์ วันละ 2 รอบ คือรอบ 9:00น. และรอบ 13:00น. โดยใช้เวลาในกา่รสอบ TOEIC ทั้งหมด 2 ชั่วโมง เป็นข้อสอบแบบปรนัยจำนวน 200 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 100 ข้อ คือ แบบทดสอบทักษะในการฟัง และ แบบทดสอบในการอ่าน คะแนนที่จะได้จากแต่ละส่วนบททดสอบที่สามารถจะทำได้คือ 5 – 495 และเมื่อรวมกันจากการทดสอบทั้ง 2 ฝั่งแล้ว คะแนนที่สามารถที่จะทำได้คือ 10 – 990 คะแนน

Attapon Pannarai - TCiAP Student TOEIC Score 800-900 , คะแนน TOEIC ของนักเรียน TCiAP สูงระดับ 800-900
ตัวอย่างผลคะแนน TOEIC อย่างเป็นทางการ
Rewat Trangansri - TCiAP Student TOEIC Score 800-900 , คะแนน TOEIC ของนักเรียน TCiAP สูงระดับ 800-900
ตัวอย่างผลคะแนน TOEIC อย่างเป็นทางการ

Many people have passed the TOEIC exam, in some people have heard of but never went. I was reading a tutorial to test yourself. Need help with the tutoring TOEIC courses seriously to the goal. Take the test to be used as a passport to a job.

Most of the dialogue in TOEIC exam might related with activities everyday life time appointment, but other tests may be a matter of history, science, literature, we rarely used in everyday life, much like TOEFL test will give a lecture in a classroom simulation.

There are a few types with TOEIC Exam such as TOEIC Classic, TOEIC Redesign, TOEIC Speaking and Writing as depend of examinee objectives. Mostly in Thailand apply for TOEIC Redesign.

The Center for Professional Assessment offers regular institutional testing every Monday through Saturday at 9:00AM and 1:00PM. The TOEIC test is a two-hour multiple-choice test that consists of 200 questions divided into 100 questions each in listening comprehension and reading comprehension. Each candidate receives independent marks for written and oral comprehension on a scale from 5 to 495 points. The total score adds up to a scale from 10 to 990 points.

TOEIC Class TCiAP Student

toeic for corperate slide new 2015
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ใช้ผลการสอบ TOEIC เป็นเกณฑ์ชี้วัดสมรรถภาพของบุคลากร

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ TOEIC ทางสถาบัน TCiAP ยินดีที่จะแนะนำในทุกปัญหา จากประสบการณ์ที่มีมายาวนานถึงปีที่ 16 ในด้านงานวิชาการที่มุ้งเน้นไปที่การสอบ TOEIC โดยเฉพาะ จึงกล้าพูดว่า เราคือสถาบันชั้นนำในอันดับต้นๆ ของประเทศไทยที่เชี่ยวชาญในการติวสอบ TOEIC

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร TOEIC ของสถาบัน TCiAP ได้ที่นี่

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs
TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID: @toeic (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)