TOEIC SUPER ADVANCED SEMINAR – Think Tank Battle
TOEIC Super Advanced Seminar - หลักสูตรเทพ ที่รวมติวเตอร์ระดับเทพ วันเดียว ครั้งเดียว อย่าพลาด @tciap

สัมมนาเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

“เมื่อดาว 2 ดวงมาโคจรเจอกัน พูดคุยกันในวงสมัมนาอัพเดทเทคนิค แนวข้อสอบ TOEIC ตลอดปี 2015 กับ TOEIC Battle”

>> ทำไมคุณต้องลงทะเบียนสัมมนานี้ :

1.ครูทั้งสองท่านสอบได้ 990 เราเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่สามารถนำทั้งสองท่านมาโคจรพบกันได้
2.ด้วยรูปแบบการสอนที่ ดุ เด็ด เผ็ด มัน พร้อมด้วยความชำนาญการ มากกว่าปีที่ 16
3.ระยะเวลาเพียง 1 วัน สอนสด อัพเดท เทคนิคที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน
4.ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เคยเรียนที่ไหน เก่งภาษามาจากไหน เรากล้าท้าให้คุณมาลงทะเบียน

ครูโตโน่ ครูผู้สอนสอบได้คะแนน TOEIC 990 เพื่อดูแลนักศึกษา TCiAP

ครูโตโน่ ครูสอบ TOEIC ได้ 990 เต็ม มาตรฐาน AEC โดย TCiAP

ครูผู้สอนสอบได้คะแนน TOEIC 990 เพื่อดูแลนักศึกษา

ครูสอบ TOEIC ได้ 990 เต็ม มาตรฐาน AEC โดย TCiAP

>> ลักษณะการเรียนการสอน :

ระยะเวลา 1 วัน 9 ชั่วโมง
(ในวันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2558)

>>ตารางสัมมนา

*09:00-12:00 (G&R) TOEIC Battle

เนื้อหา :วิเคราะห์เชิงลึกด้านไวยกรณ์ และ Reading โดยจะเน้นวิเคราะห์ข้อสอบ โดยอาจารย์ผู้ชำนาญที่สอบได้คะแนน 990 จึงทราบเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้

*13:00-16:00 (R&G) TOEIC Battle

เนื้อหา : วิเคราะห์ Frequency of TOEIC
แกะ Grammar ที่ได้จากโครงสร้างประโยคที่อ่าน พร้อมแก้ไขข้อบกพร่องด้านการอ่านและไวย์กรณ์ขั้นสูง

*16:30-19:30 (LC) TOEIC Battle

เนื้อหา :ไฮไลด์คือเราจะระดม ทุกองค์ประกอบด้านเทคนิค พร้อมแก้ไขข้อบกพร่องด้าน Listening ขั้นสูง

>> อัตราค่าสมัคร: 2200 บาท/ท่าน

ปิดรับสมัคร 19 พค. 58 หรือ เมื่อที่นั่งเต็ม (รับสมัครจำนวนจำกัด)

FLEX Curriculum – ระบบงานหลักสูตรเฉพาะด้านสำหรับองค์กรและหน่วยงาน

โครงการนี้ ถูกออกแบบหลักสูตรเฉพาะด้าน ตามมาตรฐาน FLEX Curriculum ซึ่งโดยปกติ จะใช้ออกแบบหลักสูตรสำหรับผู้เรียนระดับหน่วยงานและองค์กร เรา สถาบัน TCiAP ร่วมกับ n.TCiAP ผู้ทำหน้าที่วิจัยหลักสูตรและระบบบริหารงานวิชาการเฉพาะด้าน ได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตรสำหรับผู้เรียนในระดับ Advanced เพื่อใช้กับโครงการสัมมนาครั้งนี้โดยเฉพาะ

ระบบ flex สำหรับลูกค้า Corporate มุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตร แปรผันตามประเภทธุรกิจขององค์กรและหน่วยงาน

จากหลักสูตรแกนกลางที่เป็นมาตรฐาน ต่อยอดด้วยกลยุทธในการบริหารระบบงานวิชาการและงานวิจัยพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้าน ทำให้เราสามารถพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรย่อยๆ ได้อย่างหลากหลาย สามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับประเภทธุรกิจของท่าน และถูกปรับให้ทันยุคอยู่ตลอดเวลา เพื่อเสริมศักยภาพทางภาษาของบุคลากรขององค์กร/หน่วยงาน ในแบบที่ไม่มีใครเหมือน
*** FLEX Curriculum เป็นระบบเสริมสำหรับหลักสูตร ใช้กับ Corporate Programs (In-House Training)

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID: @toeic (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)