NLP for TOEIC Test ปลดล๊อค ความยากของการเตรียมสอบภาษาด้วยเทคนิคใหม่

ปลดล๊อคความกลัวข้อสอบ TOEIC และสนามสอบ TOEIC ด้วย Neuro-linguistic programming (NLP) ประยุกต์ใช้ ในการติวเพื่อสอบ TOEIC และหลักสูตรอื่นๆ บนมาตรฐาน FLEX

NLP for TOEIC Test ปลดล๊อค ความยากของการเตรียมสอบภาษาด้วยเทคนิคใหม่

 

 

NLP for TOEIC Test ปลดล๊อค ความยากของการเตรียมสอบภาษาด้วยเทคนิคใหม่
ปลดล๊อค ความยากของการเตรียมสอบภาษาด้วยเทคนิค NLP (Nuero-Linguistic Programming) for English Language Learning.

นศ.มักจะเจอปัญหาในการสอบบ่อยๆ ดังเช่น:

1) ทำไมสอบ TOEIC หลายครั้งแต่คะแนนไม่ขึ้น
2) อ่านเองเท่าไรทักษะและคะแนนสอบ TOEIC ไม่เพิ่มขึ้น
3) เสียเงินเรียนภาษาหลายรอบแล้วแต่ก็พลาดหวังกับคะแนนสอบ TOEIC ทุกครั้ง
4) ไม่รู้จะเริ่มต้น อ่านตรงไหนก่อนดี เลือกหนังสือเล่มไหนถึงจะเหมาะสม
5) สับสน กังวลใจ เกี่ยวกับเรื่องราวรอบตัว

จากงานวิจัยหลักสูตรโดย n.TCiAP ที่รวบรวมสถิติ และทำการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้ที่ต้องเตรียมตัวเข้าสอบ TOEIC มากกว่า 80% มักจะมีปัญหาที่ไม่ได้เกิดจาก การเรียนรู้ และศักยภาพทางวิชาการเฉพาะตัวบุคคล หากแต่เกิดจากสภาพแวดล้อม และความกังวล ซึ่งมักจะเกิดจากปัญหาส่วนตัวของผู้เรียนเอง

งานแนะแนว TCiAP ใช้เทคนิค NLP – Nuero-Linguistic Programming เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม และสภาวะจิตใจ ของตัวผู้เรียน เพื่อขจัดปัญหาที่อาจจะเกิดกับ นศ. ที่จะต้องเตรียมตัวสอบ TOEIC และบรรจุ NLP เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Schematic หลักบนมาตรฐาน FLEX Learner สำหรับหลักสูตร TOEIC และได้ประยุกต์ใช้กับหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบัน TCiAP ที่ถูกกำหนดมาตรฐาน FLEX Learner กำกับไว้เช่นเดียวกัน

 

NLP for TOEIC Test ปลดล๊อค ความยากของการเตรียมสอบภาษาด้วยเทคนิคใหม่
NLP for TOEIC Test ปลดล๊อค ความยากของการเตรียมสอบภาษาด้วยเทคนิคใหม่

TOEIC Private ห้องเรียนพิเศษเป็นรายบุคคล โดย TCiAP เราเหนือชั้นกว่าด้วย นวัตกรรมการศึกษา และแนวคิดริเริ่มทางวิชาการที่หลากหลาย

FLEX Learner – หลักสูตรและแผนการสอนแบบยืดหยุ่นเฉพาะตัวบุคคล

จากการวัดผลและประเมินผลนักศึกษาแบบ Real Time นำไปสู่ความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตร และแผนการสอน ในลักษณะที่ยืดหยุ่น โดยการชี้วัดจากศักยภาพของนักศึกษา เป็นรายบุคคล ซึ่งสมการที่ได้จะแปลผันตรงกับจุดอ่อนของนักศึกษาเป็นรายๆ ไป

TCiAP TOEIC FLEX Learner ระบบงานวิชาการแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตรของผู้เรียน

ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของนักศึกษา ในระหว่างที่อยู่ในหลักสูตร โดยทำการวัดระดับความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา และปรับเนื้อหาหลักสูตรที่เตรียมสำหรับถ่ายทอดไปพร้อมๆ กับตรวจสอบสภาพแวดล้อมอันไม่พึงประสงค์ รวมถึงสภาพจิตใจของนักศึกษา ที่สามารถเป็นอุปสรรค์ในการเรียนรู้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง ด้วยระบบ FLEX Learner นี้ ทำให้นักศึกษาหลักสูตร TOEIC และ IELTS ของสถาบัน TCiAP มีโอกาสประสบผลสำเร็จในการสอบได้สูงกว่า
*** FLEX Learner เป็นระบบเสริมสำหรับหลักสูตร TOEIC, IELTS ห้องเรียนส่วนตัว (VIP – Private) เท่านั้น

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs
TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID: @toeic (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)