ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา…

ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ TCiAP ได้ใช้นวัตกรรมใหม่สำหรับแนวการสอน
การประเมินความต้องการ และระดับความสนใจของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ ในทุกขั้นตอน
ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษา ของผู้เรียนได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง อีกทั้งยังมีหลักสูตรที่หลากหลาย
เพื่อมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียน ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลากมิติ และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะต่างๆ
ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ได้แก่ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน

การแบ่งกลุ่ม นักศึกษา โดยการใช้ผลคะแนน TOEIC เป็นเกณฑ์ สำหรับแบ่งกลุ่มนักศึกษา
แผนภูมิประเมินผู้เรียนโดยใช้ผลคะแนน TOEIC ชี้วัดความเหมาะสมสำหรับการเลือกหลักสูตรลงทะเบียนเรียน

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษในช่วงเวลาสั้น ๆ
ขององค์กร โดยมีมิติของการพัฒนา อย่างชัดเจนจากทางสถาบันฯ ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
จนทำให้ผู้เรียนเข้าถึงแก่นแท้ขององค์ความรู้ จนสามารถนำไป พัฒนาปรับปรุงและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ
ของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม ถึงแม้ระยะเวลาที่ใช้จะมีจำกัดก็ตาม

TOEIC Class TCiAP Student

The Test of English for International Communication is produced by ETS (Educational Testing Service).
TOEIC test questions are based on real-life work settings in an international environment
(meetings, travel, telephone conversations, etc).

What is the TOEIC test like?

There are two separate parts to the TOEIC test. You can do one or both parts.
1. The Listening and Reading test is a paper and pencil test that takes 2.5 hours and is taken at a test centre.
2. The Speaking and Writing test is an online test that is taken in a test centre and takes 90 minutes.
The Speaking and Writing test is a new test which is only available in some countries.

What about scores?

The TOEIC Reading and Listening gives a score between 10 and 990:
– 905 – 990 International Proficiency
– 785 – 900 Working Proficiency Plus
– 605 – 780 Limited Working Proficiency
– 405 – 600 Elementary Proficiency Plus
– 255 – 400 Elementary Proficiency
– 185 – 250 Memorised Proficiency
– 10 – 180 No Useful Proficiency
TOEIC Speaking and Writing tests are scored out of 200.

*** งานวิจัยหลักสูตร และงานวิชาการ TCiAP ปี 2015 ปรับปรุงจาก http://www.ntciap.com/toeic2014.htmlซึ่งเป็นงานวิจัยเดิมของ TCiAP

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID: @toeic (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)