ขอแนะนำ TOEIC – INDUSTRIAL PROJECT 2017

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC หมวดหลักภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH FOR COMMUNICATION) – หลักสูตรระยะสั้น ให้บริการในพื้นที่ของท่าน
ด้วยการประมวลผลข้อสอบ TOEIC จริงทั้ง 104,400 ข้อตลอด 261 วันในปีที่แล้ว ด้วยระบบกลไลวิเคราะห์ดัชนีทางสถิติในทิศทางการออกข้อสอบ TOEIC ในปี 2017

UPDATE ล่าสุดข้อสอบ TOEIC ปี 2015-2017

และพร้อมสำหรับการเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบ TOEIC จากคำสั่งของ ETS ที่อาจจะมีขึ้นในช่วงกลางปี 2017 ในทันที !!!
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาเศรษฐกิจและสังคม
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาความรู้รอบตัว
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาการติดต่อสื่อสาร
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาความรู้โลกกว้าง
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาเพื่อภาคธุรกิจ
จากคลังข้อสอบ TOEIC จริงกว่า 100,000 ข้อ

เราเพิ่มความยากของตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เพราะเราทราบดี ว่าหลักสูตร TOEIC ที่สถาบันสอนภาษาทั่วไปใช้ในการเรียนการสอน มักจะง่ายเกินไป ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่ตัวผู้เรียนเอง เมื่อถึงเวลาต้องลงสนามสอบจริง

เพิ่มระดับความยากในการวิเคราะห์ข้อสอบ TOEIC

TOEIC Listening Part
– เพิ่มความเร็วของเสียงพูดโจทย์
– ปรับสำเนียงผู้พูดเป็น US English
– Grammar มาตรฐาน CEFR
TOEIC Reading Part
– เพิ่มความยาวของตัวอย่างโจทย์
– เพิ่มคำศัพท์แปลกๆ ใหม่ๆ
– เพิ่มความยากของตัวอย่าง Paragraph
– Grammar มาตรฐาน CEFR

TOEIC 2017 โดยสถาบัน TCiAP ใช้เนื้อหา ที่อ้างอิงจากมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Language มั่นใจได้กับมาตรฐานความถูกต้องของเนื้อหาหลักสูตร

TOEIC 2017 บนมาตรฐาน CEFR

Common European Framework of Reference for Language
ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับหลักสูตรแกนกลาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ในส่วนงานวิชาการ และโครงสร้างหลักสูตร TOEIC 2017 โดย TCiAP และมีบทบาทสำคัญ สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มระดับทักษะให้อยู่ในระดับสูงสุด

ให้ความรู้โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจุด ผลคะแนน TOEIC เต็ม 990

และเราประเมินความชำนาญของอาจารย์ผู้สอน ว่าโดดเด่นในการถ่ายทอดเนื้อหาสำหรับการสอบ TOEIC ในส่วนใด เพื่อให้อาจารย์ท่านนั้นๆ ดูแลผู้เรียน ตามเนื้อหาที่ถูกกำหนดในแผนการสอน

ครูฟิล์ม Super ครู ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้เรียน ผู้นี้ สามารถสอบ ได้เต็ม TOEIC 990

ครู ToeKnown ที่ได้ TOEIC เต็ม 990 อีกคน

FLEX-Learner และ FLEX-Curriculum สำหรับหลักสูตร TOEIC โดยเฉพาะ

TCiAP ใช้หลักสูตร TOEIC แกนกลางที่มีระดับความยาก-ง่ายแตกต่างกัน และสามารถปรับเปลี่ยนตามศักยภาพของผู้เรียน บนมาตรฐาน FLEX Curriculum และ FLEX Learner ระบบงานวิชาการ งานแนะแนว เพื่อการวิเคราะห์ผู้เรียนแบบ 360 องศา โดย n.TCiAP ผู้ทำหน้าที่วิจัยระบบหลักสูตร และการบริหารงานวิชาการ สำหรับการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

* FLEX-Curriculum และ FLEX-Learner คลอบคลุมทั้งระบบกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร TOEIC 2017 และทุกหลักสูตรปี 2017 ของ TCiAP


TCiAP TOEIC FLEX Learner ระบบงานวิชาการแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตรของผู้เรียน จากหลักการ วิเคราะห์ผู้เรียนแบบ 360 องศา

ระบบ FLEX สำหรับลูกค้า Corporate มุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตร แปรผันตามประเภทธุรกิจขององค์กรและหน่วยงาน ใช้เกณฑ์ชี้วัด ปรับแปลงโดยใช้หลักสูตรเป็นศูนย์กลาง

เลือกหลักสูตร TOEIC – INDUSTRIAL PROJECT 2017 ที่เราให้บริการในพื้นที่ของคุณ

หลักสูตร TOEIC – INDUSTRIAL PROJECT 2017 โดย TCiAP ให้บริการ ณ นิคมฯ อมตะนคร จ.ชลบุรี , นิคมฯ 304 จ.ปราจีนบุรี , นิคมฯ มาบตาพุด จ.ระยอง และ นิคมฯ เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง

* กรุณาติดต่อสอบถามกับทางสถาบันก่อนชำระเงินหลักสูตร เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากกรณีตารางสอนและห้องเรียนเต็ม
** สถาบันไม่มีนโยบายคืนเงินลงทะเบียนทุกกรณี หากผู้เรียนชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านทางเว็บไซต์

มีคำถามถึง TCiAP เกี่ยวกับหลักสูตร TOEIC – INDUSTRIAL PROJECT 2017

กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง ทีมงานของเราจะรีบส่งข้อมูลกลับไปให้โดยเร็ว

TCiAP TOEIC Tutor Center 17 Years of Success

ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ

093-4524463
096-9597856

ชั้น 4 อาคารบ้านราชครู 33 ซ.พหลโยธิน 5 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

admin@tciap.com TCiAP Administrator
registrar@tciap.com Office of the Registrar
hr@tciap.com Office of Human Resources
worksheet@tciap.com Documents and Worksheets Reciever
www.tciap.com

ติดต่อสายด่วน TOEIC ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ TCiAP

โทร. 093-4524463, 096-9597856 Line ID : @toeic (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้า)

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2560 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, TOEIC 2016, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID : @toeic (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้า)