แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร English for Communication หลักสูตรย่อยเพื่อเตรียมสอบ TOEIC

toeic course outline, แผนการเรียนรู้หลักสูตร toeic ของ TCiAP

หลักสูตร TOEIC ของสถาบัน TCiAP นั้น TCiAP ได้มีการวิจัยหลักสูตรตลอด 15 ปีที่ผ่านมา โดยมีครูที่ดูแลงานวิชาการคอยกำกับการจัดหลักสูตร และคอยตรวจสอบ ประสานงานกับส่วนงานแนะแนวของสถาบัน เพื่อจัดการ ประเมินผลให้กับนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

(Period 1) : TOEIC Reading + Grammar: วิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค แบบเข้มข้น ตามหลักการเตรียมสอบแบบ Redesign พร้อม Update แนวข้อสอบใหม่ทุก week โดยอาจารย์ผู้สอนจะเน้นเพิ่มวิเคราะห์รากศัพท์ที่จำเป็นในการใช้สอบ พร้อมสอนไวยกรณ์ในส่วนที่ออกสอบบ่อยๆ วิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค แบบเข้มข้นสำหรับห่างเหินการเรียนภาษาอังกฤษไปนาน ตามหลักการเตรียมสอบแบบ TOEIC Redesign

(Period 2) : TOEIC Grammar + Reading : สอนดูโครงสร้างไวยกรณ์ เพิ่มเทคนิคช่วยจำ skim & scan ทะลุทะลวง Grammar แบบวิเคราะห์แนวข้อสอบแบบ Redesign ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง เดาศัพท์ที่เกี่ยวข้องมากกว่าเดิมจาก 100 เป็น 200 คำ/ เรื่อง Update แนวข้อสอบใหม่ๆ พร้อม รู้จักลักษณะการตัดสินใจเลือกประเภท Multiple Choice Question อย่างถูกต้อง

(Period 3) : TOEIC Listening (เน้นแบบ Redesign) เน้นให้ผู้เรียนไม่ประมาท และ รู้จักใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ผ่านระบบ Mind-Map ให้เกิดประโยชน์ในการฟัง ซึ่งจะทำให้เกิดความเคยชิน ในการวิเคราะห์แนวข้อสอบอย่างน้อย 30 รูป , เพิ่มเทคนิคในการจับบทสนทนา เน้นเทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการจับบทสนทนา

(Period 4) : TOEIC Overview Grammar + Reading: เพิ่มความเข้มข้นในคาบสุดท้ายของสัปดาห์ โดยผู้เรียนจะได้รับเทคนิคเพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามสอบ อาจารย์ผู้สอนจะเพิ่มความร้อน แรง มากกว่า พร้อมเพิ่มดีกรีความยากเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น

(Period 5) : TOEIC Reading + Grammar: จะเจาะข้อสอบและวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและแนวโน้มของข้อสอบ …น้องๆจะได้ทราบว่าที่ว่าแม้นและฟันธงอย่างหมอลักษ์ ก็ไม่เท่า TCIAP TOEIC Trainer สอนเทคนิคการอ่านเร็ว Speed Reading เคล็ดลับอ่านเร็วและเพิ่มพลังความจำแบบไฮสปีด! พร้อมอัพเดท TOEIC Grammar

(Period 6) : TOEIC Grammar + Reading : ผู้สอนจะผ่อนคลายหากน้องๆไม่ไม่เข้าใจในโครงสร้างไวยกรณ์ นำเทคนิคการอ่านคำถาม ….ก่อนเข้า skim & scan เพราะจะทำให้ช่วยลดเวลาในการทำข้อสอบให้เร็วยิ่งขึ้น

(Period 7) : TOEIC Listening (เน้นแบบ Redesign) เพิ่มความเข้มข้นในการจับบทสนทนา เน้นเทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการจับบทสนทนา “ฝึกอ่านคำถาม….ก่อนฟัง” สอนเทคนิคใช้ฟังเร็ว จับใจความได้ถูกต้อง รู้ทันข้อสอบ Update week by week บูรณาการ แนวคิด intonation เสียงสูง-ต่ำ เพื่อประยุกต์กับ ความเข้มข้นในการจับบทสนทนา โดยที่คุณไม่ต้องฟังจนจบก็ตอบถูก

(Period 8): TOEIC Overview Grammar + Reading: เพิ่มความเข้มข้นในคาบสุดท้ายสำหรับผู้ต้องการสอบในอีกวงรอบหนึ่งเช่นเคย ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะเพิ่มความร้อน แรง มากกว่า พร้อมเพิ่มดีกรีความยากเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น

(Period 9) : TOEIC Reading + Grammar: อาจารย์ผู้สอนจะเจาะข้อสอบและวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและแนวโน้มของข้อสอบ …พร้อมสอนไวยกรณ์ในส่วนที่ออกสอบบ่อยๆ วิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค แบบเข้มข้นสำหรับห่างเหินการเรียนภาษาอังกฤษไปนาน ตามหลักการเตรียมสอบแบบ Redesign

(Period 10) : TOEIC Grammar + Reading : ผู้สอนจะผ่อนคลายหากน้องๆไม่ไม่เข้าใจในโครงสร้างไวยกรณ์ นำเทคนิคการอ่านคำถาม ….ก่อนเข้า skim & scan เพราะจะทำให้ช่วยลดเวลาในการทำข้อสอบให้เร็วยิ่งขึ้น

(Period 11) : TOEIC Listening (เน้นแบบ Redesign) เพิ่มความเข้มข้นในการจับบทสนทนา เน้นเทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการจับบทสนทนา “ฝึกอ่านคำถาม….ก่อนฟัง” ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะเพิ่มความร้อน แรง มากกว่า พร้อมเพิ่มดีกรีความยากเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น และความแตกต่างจากความเก่ง กล้า สามารถ ของผู้สอน

(Period 12) : TOEIC Overview Grammar + Reading: เพิ่มความเข้มข้น ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะเพิ่มความร้อน แรง มากกว่า พร้อมเพิ่มดีกรีความยากเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น และความแตกต่างจากความเก่ง กล้า สามารถ ของผู้สอน

ตั้งแต่ Period 13 เป็นต้นไป จะไต่ระดับเทคนิคซ่อนเร้นตั้งแต่ระดับ Intermediate ขึ้นไป หากใครที่พื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษไม่แน่น อาจจะเกิดปัญหา ซึ่งฝ่ายแนะแนว จะสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาและคอยแจ้งเตือนจุดอ่อนเฉพาะตนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

การสอนเพื่อเตรียมสอบระยะสั้นที่ถูกต้อง แบบฉบับเฉพาะของ TCiAP

จะต้องมีการลักษณะการจัดครูให้กับน้องๆตรงตามวัตถุประสงค์ และพื้นความรู้ของผู้เรียนแต่ละท่านซึ่งแน่นอนคะ พื้นความรู้แต่ละท่านไม่เหมือนกัน หน้าที่ของครูที่ดีก็จะต้องปรับพื้นฐานและใส่ใจในการจัดเตรียม แผนการจัดการเรียนรู้ (Course Outline) ที่ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้เรียน

หากนักศึกษา มีความสงสัยในเนื้อหาตามแผนการสอนที่วางไว้ ขอให้ติดต่อที่สถาบันโดยตรง

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID: @toeic (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)