ตารางเทียบระดับความต้องการในแต่ละสาขาวิชาชีพ เมื่อเทียบกลับจาก คะแนน IELTS
IELTS -band score

การประเมินองค์ความรู้ โดยใช้เครื่องมือในการจัดการ

Knowledge Analysys

ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ TCiAP ได้ใช้นวัตกรรมใหม่สำหรับแนวการสอน การประเมินความต้องการ และระดับความสนใจของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ ในทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษา ของผู้เรียนได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง อีกทั้งยังมีหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียน ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลากมิติ และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ได้แก่ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID: @toeic (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)