Our Accommodation

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา TOEIC ที่เดินทางมาเรียนจากต่างจังหวัด

คำชี้แจงก่อนการตัดสินใจเลือกที่พัก สำหรับนักศึกษา TOEIC จากต่างจังหวัด

1. TCiAP จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการหาที่พักให้แก่นักศึกษา คอยดูแลจนกว่าคุณจะหาที่อยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

2. จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลที่พักให้แก่นักศึกษา TCiAP เพื่อเป็นบริการพิเศษ ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามระยะเวลา

ด้วยความปรารถนาดี

แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา

สายตรง: 093-4524463

#tciap


ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs