dot dot
dot
เกี่ยวกับ TCIAP ที่คุณควรอ่าน
dot
bulletประเมินองค์ความรู้ TOEIC
bulletประเมินองค์ความรู้ TOEFL
bulletประเมินองค์ความรู้ IELTS
bulletอ่านเอง VS เรียนพิเศษ
bulletมาตรฐานการศึกษา
bulletสิทธิในการรับรองผล
dot
หลักสูตร TOEIC ดีสุดในไทย ต้องที่ TCiAP (เรารับรองจากประสบการณ์ 15 ปี และสถาบันสอนภาษาเอกชนรายอื่น ต่างก็พูดว่า TCiAP เทพที่สุดในเรื่อง TOEIC ด้วย)
dot
bulletTOEIC Weekday 40 hr
bulletTOEIC Weekend 60 hr
bulletTOEIC Weekend 48 hr
bulletTOEIC Buddy
bulletTOEIC Private 30 hr
bulletTOEIC Private 45 hr
bulletPrivate 15+45hr.
bulletGrammar for TOEIC
bulletRefresher Course
bulletติวแหกโค้ง TOEIC weekend
bulletติวแหกโค้ง TOEIC weekday
bulletTOEIC Couses for Corporate
dot
หลักสูตร IELTS/TOEFL โดย TCiAP
dot
bulletIELTS Private ดังสุด !!
bulletTOEFL Private
bulletTOEFL Buddy
bulletAcademic Writing
dot
CU-tep และหลักสูตรอื่นๆ โดย TCiAP
dot
bulletCU-TEP
bulletEng for JOB
bulletหลักสูตร Conversation
bulletEng for Com.
bulletEnglish for Academic
bulletEng for Teacher
dot
Corporate Client InHouse Training by TCIAP
dot
bulletIn-house Training
bulletEx: IRPC 2013
bulletEx: IRPC 2014
bulletEx: NEA
bulletEx: ททท.
bulletEx: Panasonic
bulletEx: RMUTTO
bulletEx: NISSAN
bulletEx: Holcim
bulletEx : PTT
bulletEx: วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
bulletEx : Chevron
bulletEx: RMUTTO รุ่น 2
bulletEx:Thai Summit
bulletEx: NISSAN รุ่น 2
bulletEx: IRPC
dot
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นปัจจุบัน
dot
bulletมาตรฐานของเรา
bulletประโยชน์ที่จะได้รับ
bulletObj. มาตรฐาน
bulletQuality Assurance
bulletแนวทางการใช้มาตรฐาน
bulletTest Achievement
bulletพัฒนาหลักสูตรโทอิค
bulletพัฒนารอบ 1/2555
bulletพัฒนารอบ 2/2556
bulletพัฒนารอบ 1/2557
dot
ตัวอย่าง Course outline
dot
bulletTOEIC Course outline
bulletIELTS Course outline
bulletEssay Topic
bulletIELTS คืออะไร
bulletIntro TOEIC Speaking
bulletUseful for Writing
bulletEssay - Outline
bulletTOEFL iBT-CBT -Paper
bulletTOEIC Speaking
bulletTOEIC Strategie +Tips
bulletImprove TOEIC
dot
เทคนิคการสอน
dot
bulletเทคนิคการฝึกอบรม
bulletMultiple Choice
bulletวิเคราะห์ข้อสอบก่อนสอบ
bulletการวิเคราะห์ผู้เรียน
bulletการออกแบบการเรียนรู้
bulletการพัฒนาเนื้อหา
bulletจัดระเบียบความคิด
dot
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบของศูนย์สอบมาตรฐานต่างๆ
dot
bulletTOEIC มีกี่แบบ
bulletTOEFL สอบที่ไหน
bulletOverall scores
bulletTOEIC สอบที่ไหน
bulletข้อสอบ TOEFL
bulletTOEIC Thailand
bulletตารางสอบ CU-TEP 2015
bulletรายละเอียดการสอบ TOEIC
bulletProgress TOEIC
dot
เนื้อหา บทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่องต่างๆ
dot
bulletเรียนแล้วได้อะไร
bulletParts of Speech
bulletคำนาม Nouns
bulletDeveloping your English
bulletSingular/Plural
bulletหากขาด VERB
bulletVerb Tenses Guide
bulletSentence structure
bulletDependent Clauses
bulletConjunctions
bulletWriting Map
bulletEssay Outline
bulletResearch Paper
bulletTOEIC Speaking Part 2
bulletAvoid Plagiarism !!
bulletReading Passage 1
bulletReading Passage 2
bulletText- completion
bulletPresent Simple Tense
dot
บทความต่างๆ และข่าวสาร เกี่ยวกับ IELTS
dot
bulletวันสอบปี 2015
bulletVS other EXam
bulletปฏิทินการปฏิบัติงาน
bulletมาตรฐาน IELTS
bulletIELTS Quality
bulletInSide IELTS QC
bullet9 Band Score
bulletIELTS writing task 1
bulletIELTS writing task 2
bulletIELTS Vocab 1
bulletSpeaking improve
dot
Resources links
dot
bulletCritical Thinking
bulletLanguage Learning
bulletDirected Reading
bulletTOEIC Speaking&Writing
bulletTOEIC Listening test
bulletToeic sample test
bulletToeic score
bulletภาษาอังกฤษกับอนาคต
bulletKM องค์ความรู้
bulletHow to Read
bulletการจัดการการศึกษา
bulletเกาให้ถูกที่คัน
bulletสมองซีกซ้าย
bulletวิธีจำคำศัพท์
bulletแรงงานไทยกับอาเซียน
bulletภาษาอังกฤษกับคนไทย
bulletCEFR
bulletTOEIC Techniques
bulletเทคนิคสอบ TOEIC
dot
Asia's ETS Network
dot
bulletTOEIC China
bulletTOEIC Academy
bulletTOEIC Japn
bulletTOEIC Singapore
bulletTOEIC Malaysia
bulletTOEIC Philippines
bulletTOEIC Vietnam


โปรโมชั่นวันนี้
ชำระเงินค่าเรียน tciap
แผนทีสถาบันฯ
แจ้งบริการสอบ TOEIC (สำหรับนักเรียน)
cu tep | เรียน cutep รับรองผล โดยทีมอาจารย์ จุฬาฯ
เรียน IELTS ตัวต่อตัว รับรองผล
หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ TOEFL by TCIAP
ติวแหกโค้ง Toeic 2014
TOEIC ระยอง
ตารางเรียน
Student success
TCIAP-Web.stagram
สอบถาม ทาง Line ID
ติดต่อสอบถาม


In-house Training

 

In-house Training เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานในทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายองค์กร

 

 

กราบขอบพระคุณลูกค้าของเราที่ช่วยทรัพยากรมนุษย์

 

TCIAP Corporate Training.pdf   

การฝึกอบรมภาษาภายในองค์กร          

           

 

 

Our Trainer comes from specialist & several fields

Thai Cooperate English Program would link to say

Think of us as your one-stop source for our portfolio

As a result of our content was created by people with many years of corporate experience by professional staff in several fields, which actually use English on an everyday basis, so you know that you'll get the best, most accurate business vocabulary, phrases, expressions, and jargon.
In our service can provide you with all the advantages of a major multi-national organization: high quality training and modern facilities, combined with the personal attention of dedicated employees. We have divided our programs according to topic as relating to accounting, sales and marketing, project management, interviews, information technology (IT), and more.

 

ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ

   

   
 • มีการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานในทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายองค์กร
 • มีระบบการติดตามผลการเรียนแบบ“3G Mobileสามารถตรวจสอบเวลาเข้าเรียนได้
 • มีระบบการวางแผนการเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งมีอัตราความสำเร็จ 95%
 • มีความยืดหยุ่นสูง โดยผู้เรียนแต่ละคนได้เรียนตามระดับความสามารถของตนเอง
 • มีการจัดสภาพแวดล้อม พร้อมมุมสนทนาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • มีระบบการรับประกันผลการเรียน พร้อมรับรองผลคะแนน

 

 


Why choose Thai Cooperate English Program  ?

Thai Cooperate English Program Learning Method: The Method is a practical and results-oriented way of learning to communicate effectively in English. It is a modular and highly flexible system, in which learners are closely supported and encouraged. The Method's adaptive mixture of learning modes and approaches enables everyone to succeed, whatever their preferred learning style.

 

1.   All English Environments: At Thai Cooperate English Program, students can find a new way for English naturally and confidently. 

2.  High quality training: With method's adaptive mixture learning and interactive lessons, students can start studying on the individual pacing. 

3.  Flexible Classes: In our method’s, students can improve their English skills effectively through various classes and exciting activities.

4.  Professional Speakers and Personal Coaches: Students can practice and improve their English effectively and successfully with the help of experienced High Quality Speakers as high warranty degree. 

5.  Reporting: In our service system allows your human resources department to monitor performance and track training improvements made by employees throughout the duration of their study. An Employee Progress Profile will be presented to your employees during each class. The advantage of this reporting is that employees as well as employer can monitor and validate their continuous progress in English.

 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล:

ปัจจุบันการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม     มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาโดยตลอด ทำให้การพัฒนาบุคคลกรภายในองค์กรเป็นอีกวัตถุประสงค์ที่หลายๆ หน่วยงานกำลังให้ความสนใจ ทั้งนี้ด้วยระยะทางและเวลาที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้ามาศึกษายังสถานศึกษา จึงทำให้มีการจัดการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training)

  ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดทำโครงการจึงมีวัตถุประสงค์ ที่จะเป็นตัวกลางในการจัดทำหลักสูตร เพื่ออบรมและพัฒนาบุคคลกรภายในองค์กรขึ้นตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน, องค์กร หรือ ผู้ว่าจ้าง  เช่น เพื่อวัดระดับความสามารถการ ใช้ภาษาของพนักงาน บางแห่งใช้ในการพิจารณา เลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือน เป็นต้น ซึ่งขอบเขตทั้งหมดทั้งมวลจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล เสมือนพนักงานของท่านได้เข้ามาศึกษาจริงกับทางสถาบันฯ

 

หลักการและเหตุผล:

1.      ผู้เรียนจะต้องผ่านการรับองค์ความรู้ได้อย่างครบทวนตามมาตรฐานสากล ภายใต้นิยาม

 “KUAS” - K หมายถึง Knowledge, U หมายถึง Understanding, A หมายถึง Attitude, S หมายถึง Skill

 

2.      ผู้เรียนจะต้องได้รับกระบวนการ การพัฒนาระบบการประมวลความคิด ตลอดจนเทคนิคจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก

 

3.      ผู้เรียนจะทราบพัฒนาการด้านการฝึกภาษาของตนเอง  จากการประเมินของผู้สอนและกลุ่มที่ปรึกษาผู้ประสานงานซึ่งมาจากหลากหลายสาขาอาชีพที่จะต้องเกี่ยวข้องและใช้ภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำ

 

4.      ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งสามารถเป็นสื่อกลางในการสอนเทคนิคต่างๆไปยังเพื่อนร่วมงานได้

 

 

ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ:

 

1.    บุคลากรผู้เข้าทดสอบกับทางสถาบันฯ จะรับทราบระดับคะแนนพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร

2. บุคลากรที่สมัครเรียนในหลักสูตรดังกล่าวกับทางสถาบันฯ จะได้รับองค์กระบวนความรู้เพื่อไปใช้ในการทดสอบ ความรู้ด้านภาษาภายใต้มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล

3.    บุคลากรที่สมัครเรียนในหลักสูตรดังกล่าวกับทางสถาบันฯ จะได้รับความสะดวกสบายในรูปแบบ In-house Training และราคาถูกกว่าการไปเรียนนอกสถานที่

4.    บริษัทที่มีนโยบายในการสนับสนุนงานในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวสามารถ รับทราบรูปแบบและการพัฒนาของบุคลากรผู้เข้าเรียนได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่า การฝึกอบรมจะไม่มีผลกระทบกับเวลางานของ บุคลากรที่สมัครเรียนในหลักสูตรดังกล่าวกับทางสถาบันฯ

 

มาตรฐานที่ปรึกษาและครูผู้สอน:

         

 

ด้วยอาจารย์สถาบันฯ คือผู้ชำนาญการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับภาษา โดยได้การรวมกลุ่มคณาจารย์ เพื่อจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ Intensive In-house Training เพื่อกำหนดความจำเป็นที่ต้องมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษมากมาย ให้เป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างถูกต้องและแม้นยำ ภายใต้มาตรฐานกระบวนการเตรียมการสอนที่มีความเป็นสากล โดยมีหลักเกณฑ์ในกันคัดเลือกคณาจารย์และผู้ชำนาญการดังนี้

 

 

 1. การคัดเลือกคณาอาจารย์ผู้สอน เป็นอีกปัจจัยที่สถาบันฯ ให้ความสำคัญโดยผู้สอนในแต่ละหลักสูตรจะต้องผ่านการสอบในหลักสูตรที่ตนสอนหรือ มีคุณวุฒิด้านการศึกษามากกว่าหลักสูตรที่ตนสอนอยู่ เช่น จบด้าน Translating / Art  for Linguistic for English  ตลอดจนสามารถ ให้คำปรึกษาในปัญหาด้านการสอบกับผู้เรียนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
 2. ระดับการศึกษาของผู้สอนคณาอาจารย์ผู้สอน ที่สถาบันฯเลือกมาจะต้องมีระดับการศึกษาที่สูงกว่าผู้เรียนอย่างน้อย 1   ระดับตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษากำหนด (และหรือ) ต้องมีประสบการณ์เทียบเท่าคุณวุฒิ ( 1 ระดับ : 3 ปี)  
 3. ระดับการศึกษาของผู้ชำนาญการและที่ปรึกษาโครงการ ที่สถาบันฯเลือกมาจะต้องมีระดับการศึกษาที่สูงกว่าผู้เรียนอย่างน้อย 1   ระดับตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษากำหนด (และหรือ) ต้องมีประสบการณ์เทียบเท่าคุณวุฒิ ( 1 ระดับ : 5 ปี)  
 4. การเตรียมการสอนอาจารย์ผู้สอนการเตรียมการสอนอาจารย์ผู้สอนต้องเตรียมการสอน อย่างน้อย 18 ชม. เพื่อมาใช้สอนจริง 3 ชม. ต่อ อาทิตย์  

 

 

มาตรฐานภาระงานเตรียมการสอนของอาจารย์

(TCIAP ทำตามที่กระทรวงศึกษากำหนดเพื่อมาตรฐานของหลักสูตร) 

 

หลักสูตร

 

กระทรวงศึกษากำหนด

 

ครูต้องเตรียมการสอน

 

 

ปกติ

 

 

 

1:3 = 3*3, หากสอน 3 ชม. ต้องเตรียมการสอนทั้งหมด 9 ชม.

  

12 ชม.

 

วิเคราะห์ และ เน้นเทคนิค

 

1:6 = 3*6, หากสอน 3 ชม. ต้องเตรียมการสอนทั้งหมด 18 ชม.

 

18 ชม.

 

 • ในทุกๆสัปดาห์จะต้องมีการจัดทำ R&D และ กำหนด TQM ของครูทุกท่านทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับระบบ KPI ที่ทางสถาบันฯต้องการ
 • หลักสูตรปกติ คือ หลักสูตรที่ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ตั้งแต่ระดับต้น – กลาง
 • หลักสูตรวิเคราะห์เน้นเทคนิค คือ หลักสูตรที่ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ตั้งแต่ระดับสูง  

 

 

 

ตัวอย่างเช่น: อาจารย์ผู้สอนของเราจะต้องมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน 3 ชม. / การสอนจริง 1 ชม. สำหรับหลักสูตรปกติ และ  6 ชม.* / การสอนจริง 1 ชม. หลักสูตรวิเคราะห์ และต้องเน้นการสอนเทคนิค  ดังนั้นหาก สถาบันของเราเน้นให้ผู้สอนในหลักสูตรวิเคราะห์และเพิ่มเทคนิคต้องเตรียมการสอน อย่างน้อย 18 ชม. เพื่อมาใช้สอนจริง 3 ชม. ต่อ อาทิตย์ และนี่คือเหตุผลที่ในหลักสูตร  แบบวิเคราะห์จะต้องมีผู้สอนหลากหลายท่านมาสอน เพื่อให้เกิดความแตกต่างในกระบวนการถ่ายทอด .... เพราะทางสถาบันฯทราบและตระหนักเสมอว่าผู้เรียนแต่ละท่านมีความแตกต่างกันในการรับรู้และการสื่อสารจากอาจารย์ บางท่านชอบเรียนแบบเครียดๆ บางท่านชอบเรียนแบบสบายๆ ให้ครูหาเทคนิคมาช่วยจำ

 

 

เรามีกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยไม่นำจุดอ่อนของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพ แบบเก่ามาลงมือกระทำหลังจากข้อผิดพลาด หรือปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว แต่จะเน้นการตรวจจับโยง ให้หันมาเน้นการวางแผนป้องกันอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้

 

 

Who has Thai Cooperate English Program Trainer in Thailand ?

 

 

1.  PTT Public Company Limited

2. Panasonic Thailand Corporation

3. Chevron Thailand Corporation

4. P&P Telecom Company Limited

5. Thai Summit Group

6. Thai Pigeon Company Limited

7. Civil Aviation Training Center (Thailand)

8. NEUMAN & ESSER South-East Asia  (Thailand)   

9. Nissan Thailand  …. And other

 

 

 

มาตรฐานการควบคุมการศึกษา:

 

 

 

 

Our Course

 

English for Business: experienced and qualified teachers are committed to providing the best quality English language teaching. Courses are tailored to meet your needs, and our friendly staff is always on hand to offer expert advice. Small classes ensure a high level of individual attention.

 

 

English for Sales & Marketing: is an English communication skills program aimed at improving your ability to build and develop successful international commercial relationships. Delivered by professionals with many years of experience in international commerce, this specialist English course focuses on developing your skills within a sales and marketing context, using authentic scenarios to ensure effective and tangible results. 

 

 

English for Accounting & Finance: are developed to provide you with the key skills, tools and terminology you need to operate in an ever competitive international Accounting & Finance environment. Each one of our Accounting & Finance English courses is designed and delivered by dual-qualified trainers – Accounting & Finance professionals as well as English trainers - with over 15 years’ international finance experience.

 

 

English for I.T. (Information Technology): is particularly recommended for learners with a low level of English, since IT is less demanding of English language skills than other vocational courses. Also, IT qualifications offers business and IT courses for those students who wish to gain a broad understanding of the main functional areas of business and IT and to develop skills necessary for practical application of knowledge within these functional areas.

 

 

English for Hospitality Service:  is an interactive course designed to help you learn the fundamentals of working in the hospitality industry. By studying with us you will learn not only new language skills, but most importantly how to practically apply them in everyday work situations.

 

 

English for Hotel Service : is designed to improve the level of English used by non-native English speaking employees of hotels. Its guaranteed results can be seen in the improved customer service and care given by these employees and their increased confidence to drive hotel sales. Given the increasing growth of the Hotel industry world-wide we aim to teach you the English that you require for professional use as well as improving your General English proficiency.

 

 

TOEIC – TOEFL – IELTS: provides intensive preparation for the test. Academic language development is combined with exam preparation and practice. Our trainer can give you expert advice on how to pass the exam. Particularly, selected texts and experienced trainers will ensure you achieve your maximum performance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOEFL (Test of English as a Foreign Language)                             

           

 admin@tciap.com 

 

 

 

 

 ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ ชั้น4 อาคารบ้านราชครู 33 ซอย พหลโยธิน 5 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กทม.10400