ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 ภายใต้การประสานงานระหว่าง TCiAP Staff ซึ่งมีความสามารถในการจัดวางหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน และครูผู้ชำนาญการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบในระดับต่างๆ อาทิ In-House Training (Corperate Programs), TOEIC, IELTS, TOEFL, CU-Tep, English for Academic, หลักสูตร Conversation เป็นต้น จากประสบการณ์ในการสอนเพื่อเตรียมสอบที่มีมายาวนานมากกว่า 15 ปี ทำให้เราเข้าใจถึงพื้นฐานของผู้เรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบเป็นอย่างดี

เราเป็นสถาบันกวดวิชาพิเศษ ที่เน้นการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการสอบเฉพาะด้าน สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางภาษา แบบฉบับ "เฉพาะกิจ" สำหรับผู้ที่จริงจังในตนเองอย่างคุณ แห่งแรกในไทย

แนวการสอน

1) อัพเดทเทคนิค วิเคราะห์แนวข้อสอบจากฐานข้อมูลสมจริง จากขอบสนามสอบ
2) สอนให้คุณทำข้อสอบรวดเร็ว ทันเวลา วิเคราะห์อย่างมีหลักการ
3) ตีแผ่แต่ละบทเรียนอย่างแท้จริง ด้วยระบบ Backward Mapping System
4) รวบรวมเคล็ดลับจากประสบการณ์ตรง พร้อมแทรกความรู้ให้นำไปใช้ได้จริง
5) แก้ไขจุดบกพร่อง เพิ่มจุดแข็ง ขยับฐานความรู้เดิมอย่างก้าวกระโดด

. . . อ่านต่อ . . .

TCiAP สถาบันกวดวิชา โดดเด่นในหลักสูตร TOEIC มากว่า 15 ปี

 • 093-4524463
 • 087-5565056
 • ชั้น 4 อาคารบ้านราชครู 33 ซ.พหลโยธิน5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
 • admin@tciap.com
 • www.tciap.com

 • TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
  Line ID: karn30

  หลักสูตรที่เปิดสอน

  toeic_by_tciap_head_course_iv_with_flex

  ติวสอบ TOEIC

  English for Communication หรือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรเดียวที่ตอบโจทย์ และถูกขนานนามให้เป็นนิยามแห่งการสอบ TOEIC ที่ทุกคนให้การยอมรับ ในความเป็นมาตรฐาน และหัวใจหลักของทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง เพราะถูกนำไปใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัดสมรรถนะทางภาษาของบุคลากร ในองค์กรและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  toefl_by_tciap_head_course_iv

  ติวสอบ TOEFL

  หลักสูตร English for Academic (TOEFL) เพื่อการสอบประเมินทักษะและความสามารถทางการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และต้องการที่จะเข้าศึกษาในขั้นปริญญาตรี โท และเอก ในสถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ (US) หลักสูตรแกนกลางจะเป็น US English

  ielts_by_tciap_head_course_iv_with_flex

  ติวสอบ IELTS

  หลักสูตร English for Academic (IELTS) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการไปศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และประเทศในเครือสหราชอาณาจักร โดยหลักสูตรแกนกลางจะเป็น International English หรือ UK English

  cutep_by_tciap_head_course_iv

  ติวสอบ CU-Tep

  มาตรฐานการทดสอบระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ ออกแบบและจัดทำโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ การสอบแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ Listening Reading Writing และ Speaking แต่ในส่วนของ Speaking จะจัดสอบให้กับบุคคลที่ต้องการสอบเท่านั้น ส่วนผลคะแนนสามารถนำไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก และสามารถนำไปประกอบการสมัครงานได้


  หลักสูตรพิเศษสำหรับหน่วยงานและองค์กร

  TOEIC Course for corporate with FLEX

  ผลงานตลอดเวลา 15 ปีที่ผ่านมาของเรา

  ติดต่อสอบถาม

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง ทีมงานของเราจะรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุด

  TCiAP TOEIC Tutor Center 15 Years of Success

   
  ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ

   093-4524463
   087-5565056

    ชั้น 4 อาคารบ้านราชครู 33 ซ.พหลโยธิน 5 ถ.พหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

   admin@tciap.com TCiAP Administrator
   registrar@tciap.com Office of the Registrar
   hr@tciap.com Office of Human Resources
   worksheet@tciap.com Documents and Worksheets Reciever
   www.tciap.com

  มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบัน

  รายนามคุณวุฒิครูผู้สอนและปรึกษา

  (1) Kru. Dr. Sujera: Doctor of Management in Education @ Ateneo De Davao

  (2) Kru. Dr.Prateeb Ph.D candidate in Economic @ University of New England

  (3) Kru. Sujita : Master of English Studies and Methods @ Warwick, UK
  Bachelor of Arts, Major: English @ Chula

  (4) Kru. Kanokporn : M.B.A., 4.0/4.0 GPA. Honors: Beta Gamma Sigma
  University Scholar, Dean’s List, and The National Scholars Honor
  University of Texas at Arlington, Arlington, TX @ USA.
  Present : AOT (Thailand) Marketing Deparment

  (5) Kru. Nattakran : PhD. in Logistic & Transportation (on doing)
  Master of Science (Logistics) @ AUS
  Logistics, University of California Extension, Santa Cruz @ USA.

  (6) Kru. Kitti: Lecturer & Editor @ Bangkok Post Newspaper
  Master of Art in English Languages @ Swindler's University

  (7) Kru.Supasiri: Master of Art in English Languages, RMIT @ AUS

  (8) Kru.Terrawat : Master of Art in English Languages @ Chula

  (9) Kru. Sita: Master of Art in English Languages @ Warwick, UK
  2010 - Present : Flight Attendant at TG

  (10) Kru. Sompoon: Phd. Candidate with Scholarship @ Melbourne, AUS
  Lecturer in the Faculty of Art @ KMUT
  Master of Art in English Languages for Translator 1st Honor Bachelor of Arts @ Chulalongkorn

  (11) Kru. Sasiwis Sri , expert in toeic preparation with 990
  Master of Art in English Languages for Translator Bachelor of Arts @ Chulalongkorn

  การคัดสรรบุคลากรทางการศึกษา

  1. คัดเฉพาะครูที่มีความสามารถทางภาษาสูง ต้องมีประสบการณ์สอนภาษาไม่น้อยกว่า 8 ปี มีเอกลักษณ์ด้านการสอนที่โดดเด่น
  2. มีความพร้อมด้านจิตวิทยาการเป็นครูสอนภาษา ด้วยกระบวนการ Pre-Scan TEACHER
  3. ทั้งนี้จะต้องมีลักษณะการสอนที่โดดเด่นกว่าครู/อาจารย์ ที่สอนทั่วไป พร้อมทั้งมีกระบวนการคิด สรุปเป็นขั้นตอนด้วยเทคนิคง่ายๆ
  4. เรามีการปรับอัตราค่าจ้างสอนที่สูงกว่าท้องตลาด 50% เพื่อให้ครูพร้อมทุ่มเทและถ่ายทอดอย่างเต็มประสิทธิภาพ
  5. สอนโดย ครูไทยและต่างชาติหลายท่าน กรณีครูต่างชาติ จะต้อ ที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีที่สุดแล้วเท่านั้น
  6. มีระบบ KPI เพื่อประเมินครูแบบ 360 องศา
  7. เป็นครูที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ

  TCiAP ไม่ใช้ติวเตอร์หรือวิทยากรในการสอน
  หากแต่ว่า ใช้ครูวิชาชีพที่เป็นครูจริงๆ

  IELTS, TOEIC TCIAP ประกันผล 800 โทร.093-452-4463  15 ปีแห่งความสำเร็จ TOEIC, TOEIC สำหรับหน่วยงาน องค์กร, ติว TOEIC, สอบ TOEIC 2015, เรียน TOEIC, รับรองผล 750 คะแนน Up , toeic sample test, toeic practice, toeic exercises, toeic download ,toeic exam, toeic listening, toeic sample, toeic score, สถาบันสอนภาษาอังกฤษ toeic, เรียนภาษาอังกฤษ สอบ toeic, เรียนเพื่อสอบ toeic, สถาบันสอน toeic, เรียน toeic ราคาถูก, สมัครเรียน toeic, คอร์สเรียน toeic ,เรียน toeic รับรองผล ,ติว TOEIC, สอบ TOEIC, เรียน TOEIC ,รับรองผล 750 คะแนน Up, อัพเดทข้อสอบ week by week ประสบการณ์ 15 ปี,สถาบันสอนภาษาอังกฤษ toeic, เรียนภาษาอังกฤษ สอบ toeic, เรียนเพื่อสอบ toeic, สถาบันสอน toeic, เรียน toeic ราคาถูก, สมัครเรียน toeic, คอร์สเรียน toeic เรียน toeic รับรองผล ,เรียนภาษาอังกฤษ toeic, สถาบันติว toeic, สอน toeic รับรองผล, สถานที่เรียน toeic , ติว toeic รับรองผล ,เรียนสอบ toeic, toeic เรียนที่ไหนดี, เรียน toeic ที่ไหนดี, รับสอน toeic สูง, toeic เรียน, เรียน toeic,เรียน toeic รังสิต, คอร์ส toeic, ที่เรียน toeic, ติวสอบ toeic, แนะนำที่ tciap

  TOP