dot dot dot
dot
เกี่ยวกับ TCIAP ที่คุณควรอ่าน
dot
bulletประเมินองค์ความรู้ TOEIC
bulletประเมินองค์ความรู้ TOEFL
bulletประเมินองค์ความรู้ IELTS
bulletอ่านเอง VS เรียนพิเศษ
bulletมาตรฐานการศึกษา
bulletสิทธิในการรับรองผล
dot
หลักสูตร TOEIC ดีสุดในไทย !!
dot
bulletTOEIC (Weekend)
bulletTOEIC Buddy
bulletPrivate 15+45hr.
bulletGrammar for TOEIC
bulletRefresher Course
bulletติวแหกโค้ง TOEIC
bulletTOEIC Inhouse
dot
หลักสูตร IELTS/TOEFL ดีๆ !!
dot
bulletIELTS Private ดังสุด !!
bulletTOEFL Private
bulletTOEFL Buddy
bulletAcademic Writing
bulletAdvance Communication
dot
Other course
dot
bulletCU-TEP
bulletEng for JOB
bulletEnglish for AEC
bulletหลักสูตร Conversation
bulletEng for Com.
bulletEnglish for Academic
bulletEng for Teacher
dot
In-House by TCIAP
dot
bulletIn-house Training
bulletEx: NEA
bulletEx: Panasonic
bulletEx: NISSAN
bulletEx : PTT
bulletEx : Chevron
bulletEx:Thai Summit
bulletEx: IRPC
dot
ลูกค้าประจำเดือนนี้
dot
bulletEx: IRPC 2013
bulletEx: ททท.
bulletEx: RMUTTO
bulletEx: Holcim
bulletEx: วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
bulletEx: RMUTTO รุ่น 2
bulletEx: NISSAN รุ่น 2
bulletIRPC 2014
dot
หน่วยควบคุมมาตรฐานงานสอน
dot
bulletมาตราฐานของเรา
bulletประโยชน์ที่จะได้รับ
bulletObj. มาตรฐาน
bulletQuality Assurance
bulletแนวทางการใช้มาตรฐาน
bulletTest Achievement
bulletพัฒนาหลักสูตรโทอิค
bulletพัฒนารอบ 1/2555
bullet พัฒนารอบ 2/2556
bullet พัฒนารอบ 1/2557
dot
ตัวอย่าง Course outline
dot
bulletTOEIC Course outline
bulletIELTS Course outline
bulletEssay Topic
bulletIELTS คืออะไร
bulletIntro TOEIC Speaking
bulletUseful for Writing
bulletEssay - Outline
bulletTOEFL iBT-CBT -Paper
bulletTOEIC Speaking
bulletTOEIC Strategie +Tips
bulletImprove TOEIC
dot
เทคนิคการสอน
dot
bulletเทคนิคการฝึกอบรม
bulletMultiple Choice
bulletวิเคราะห์ข้อสอบก่อนสอบ
bulletการวิเคราะห์ผู้เรียน
bulletการออกแบบการเรียนรู้
bulletการพัฒนาเนื้อหา
bulletจัดระเบียบความคิด
dot
การ Test ต่างๆ
dot
bulletTOEIC มีกี่แบบ
bulletTOEFL สอบที่ไหน
bulletOverall scores
bulletTOEIC สอบที่ไหน
bulletข้อสอบ TOEFL
bulletรายละเอียดการสอบ TOEIC
bulletตารางสอบ CU-TEP 2014
bulletProgress TOEIC
dot
Learning English ฟรี !!!
dot
bulletเรียนแล้วได้อะไร
bulletParts of Speech
bulletDeveloping your English
bulletคำนาม Nouns
bulletSingular/Plural
bulletหากขาด VERB
bulletVerb Tenses Guide
bulletSentence structure
bulletDependent Clauses
bulletConjunctions
bulletWriting Map
bulletEssay Outline
bulletResearch Paper
bulletAvoid Plagiarism !!
bulletReading Passage 1
bulletTOEIC Speaking Part 2
bulletReading Passage 2
bulletText- completion
bulletPresent Simple Tense
dot
เกี่ยวกับ IELTS
dot
bulletวันสอบปี 2014
bulletVS other EXam
bulletมาตรฐาน IELTS
bulletIELTS Quality
bulletปฏิทินการปฏิบัติงาน
bulletInSide IELTS QC
bullet9 Band Score
bulletIELTS writing task 1
bulletIELTS writing task 2
bulletIELTS Vocab 1
bulletSpeaking improve
dot
Resources links
dot
bulletCritical Thinking
bulletLanguage Learning
bulletDirected Reading
bulletTOEIC Speaking&Writing
bulletTOEIC Listening test
bulletToeic sample test
bulletToeic score
bulletภาษาอังกฤษกับอนาคต
bulletKM องค์ความรู้
bulletHow to Read
bulletการจัดการการศึกษา
bulletเกาให้ถูกที่คัน
bulletสมองซีกซ้าย
bulletวิธีจำคำศัพท์
bulletแรงงานไทยกับอาเซียน
bulletภาษาอังกฤษกับคนไทย
bulletCEFR
bulletTOEIC Techniques
bulletเทคนิคสอบ TOEIC
bulletTOEIC Academy
dot
TOEIC tips
dot
bulletETS Network
bulletTOEIC Thailand
bulletTOEIC China
bulletTOEIC Japn
bulletTOEIC Singapore
bulletTOEIC Malaysia
bulletTOEIC Philippines
bulletTOEIC Vietnam
bullettciap2014


TOEIC ,TOEFL,IELTS,CU tep เพิ่มเทคนิค เตรียมสอบ รับรองผล ส่งสอบฟรี ถ้าไม่พอใจผลคะแนน เรียนซ้ำฟรี tciap แนะนำเทคนิค,วิเคาระห์ อัพเดท ข้อสอบ ตลอดปี 2014
โปรโมชั่นวันนี้
ชำระเงินค่าเรียน tciap
แผนทีสถาบันฯ
แจ้งบริการสอบ TOEIC (สำหรับนักเรียน)
cu tep | เรียน cutep รับรองผล โดยทีมอาจารย์ จุฬาฯ
เรียน IELTS ตัวต่อตัว รับรองผล
หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ TOEFL by TCIAP
ติวแหกโค้ง Toeic 2014
TOEIC ระยอง
ตารางเรียน
Student success
TCIAP-Web.stagram
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม


dot
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราฐานครูผู้สอน จบ ป.โท และ มีประสบการณ์ในการสอน   

มาตรฐานกระบวนการเตรียมการสอนของเรา

 

  

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ  4  ประการ  คือ  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัยด้านวิชาการเฉพาะด้าน (เพื่อการเตรียมสอบ)   การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การดำเนินการตามภารกิจทั้ง   4  ประการ

ดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนซึ่งสถาบันฯมิได้กำหนดกรอบการทำงานเพียงแค่สถาบันฯติว / กวดวิชา /สอนภาษา เพียงเท่านั้น  แต่ในระยะที่ผ่านมายังได้มีการประเมินภารกิจดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  ประกอบกับปัจจุบันมีปัจจัยทั้งภายนอกและภายในหลายประการที่ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้อง TCIAP ได้ดำเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

หน่วยมาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ TCIAP ได้นำระบบการบริหารจัดการ PDCA มาเป็นแนวทางในการบริหาร จัดการ ดังนี้

P = Plan  (วางแผน)
        หน่วยมาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ TCIAP มีการวางแผนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการดำเนินงานที่ได้รับการเรียนเชิญทังในนามที่ปรึกษา และ เชิงปฏิบัติงานจริง โดยได้ร่วมกันกำหนดนโยบาย  เป้าหมาย และวัตถุประสงค์  โดยมีการจัดอันดับความสำคัญของเป้าหมาย และวัตถุประสงค์   กำหนดการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณของสถาบันฯ      กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการและกำหนดงบประมาณที่จะใช้ (แผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ การดำเนินงาน) 

D = Do     (ลงมือปฏิบัติตามแผน)
       

หน่วยมาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ TCIAP  มีการดำเนินการตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้  ดังนี้
 1.  บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามภาระงานและงานที่ได้รับมอบหมาย
 2.  ดำเนินงานจัดอบรมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 3.  ดำเนินจัดทำ SAR  ประจำสถาบันฯโดยกำหนดกรอบและจำลองสถาณการณ์คล้ายกับงานบริหารการศึกษาที่แท้จริงในระดับอุดมศึกษา 

 4.  ดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบ Network Observation  
     - ตรวจสอบภาระงานสอน + การเตรียมงานของอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
     - สุ่มเลือกภาระงานสอน + เอกสารงานสอน (ภาคส่วน)ของอาจารย์ผู้สอน
     - จัดส่งข้อมูล+ เอกสารงานสอน ให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง
     - ดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ผ่านระบบ Customer Relation management  
     - ตรวจติดตามการประเมินพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ผ่านระบบ Total Quality Control  
     - ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ Teach Analysis Method
     - จัดทำสรุปรายงานส่งกลับยังอาจารย์ผู้สอน คณะ  ผู้บริหาร หรือ หน่วยงานที่ต้องการทราบผล
  5.  ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถาบันฯผ่านระบบ Education Network Sharing  
  6.  ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
  7.  จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประกันคุณภาพผ่านทาง Website
  8.  ดำเนินการฝึกอบรมผู้ประเมินภายใน
 


C = Check   (ตรวจ ติดตาม ประเมินผล)
   

หน่วยมาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ TCIAP  ดำเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลงานที่ได้จัดทำ กระทำหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดำเนินงาน โดยได้จัดทำรายงานสรุปไว้ เพื่อรองรับการประเมินในปีถัดไป มีการจัดทำหนังสือบันทึกติดตามงาน และประเมินผลจากการประเมินภายในของสถาบันฯ ทั้งนี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในมาตรฐานการการจัดเตรียมการเรียนการสอนของ TCIAP อีกทั้งมีการจัดทำแบบประเมินงานขึ้นมาเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ตรวจสอบสภาพอายุการใช้งานของสื่อการสอน ทุกครั้งก่อนใช้งานและหลังใช้งาน

 

A = Action  (ปรับปรุงและพัฒนา)
  

หน่วยมาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ TCIAP  ได้นำผลการประเมินที่ได้แต่ละครั้งมาพิจารณาและปรับปรุง พัฒนาระบบการดำเนินงาน กิจกรรม และโครงการ

1. มีการปรับแผนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแผนและแนวทางการปฏิบัติ 

2.ทางด้านบุคลากรได้จัดให้มีการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. มีการพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน

4. มีการปรับปรุงและพัฒนารายงานประเมินตนเอง

 

 Copyright © 2014: TCiAP ชั้น4 อาคารบ้านราชครู 33 ซอย พหลโยธิน 5 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท Bangkok 10400