dot dot dot
dot
เกี่ยวกับ TCIAP ที่คุณควรอ่าน
dot
bulletประเมินองค์ความรู้ TOEIC
bulletประเมินองค์ความรู้ TOEFL
bulletประเมินองค์ความรู้ IELTS
bulletอ่านเอง VS เรียนพิเศษ
bulletมาตรฐานการศึกษา
bulletสิทธิในการรับรองผล
dot
หลักสูตร TOEIC ดีสุดในไทย !!
dot
bulletTOEIC (Weekend)
bulletTOEIC Buddy
bulletPrivate 15+45hr.
bulletGrammar for TOEIC
bulletRefresher Course
bulletติวแหกโค้ง TOEIC
bulletTOEIC Inhouse
dot
หลักสูตร IELTS/TOEFL ดีๆ !!
dot
bulletIELTS Private ดังสุด !!
bulletTOEFL Private
bulletTOEFL Buddy
bulletAcademic Writing
bulletAdvance Communication
dot
Other course
dot
bulletCU-TEP
bulletEng for JOB
bulletEnglish for AEC
bulletหลักสูตร Conversation
bulletEng for Com.
bulletEnglish for Academic
bulletEng for Teacher
dot
In-House by TCIAP
dot
bulletIn-house Training
bulletEx: NEA
bulletEx: Panasonic
bulletEx: NISSAN
bulletEx : PTT
bulletEx : Chevron
bulletEx:Thai Summit
bulletEx: IRPC
dot
ลูกค้าประจำเดือนนี้
dot
bulletEx: IRPC 2013
bulletEx: ททท.
bulletEx: RMUTTO
bulletEx: Holcim
bulletEx: วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
bulletEx: RMUTTO รุ่น 2
bulletEx: NISSAN รุ่น 2
bulletIRPC 2014
dot
หน่วยควบคุมมาตรฐานงานสอน
dot
bulletมาตราฐานของเรา
bulletประโยชน์ที่จะได้รับ
bulletObj. มาตรฐาน
bulletQuality Assurance
bulletแนวทางการใช้มาตรฐาน
bulletTest Achievement
bulletพัฒนาหลักสูตรโทอิค
bulletพัฒนารอบ 1/2555
bullet พัฒนารอบ 2/2556
bullet พัฒนารอบ 1/2557
dot
ตัวอย่าง Course outline
dot
bulletTOEIC Course outline
bulletIELTS Course outline
bulletEssay Topic
bulletIELTS คืออะไร
bulletIntro TOEIC Speaking
bulletUseful for Writing
bulletEssay - Outline
bulletTOEFL iBT-CBT -Paper
bulletTOEIC Speaking
bulletTOEIC Strategie +Tips
bulletImprove TOEIC
dot
เทคนิคการสอน
dot
bulletเทคนิคการฝึกอบรม
bulletMultiple Choice
bulletวิเคราะห์ข้อสอบก่อนสอบ
bulletการวิเคราะห์ผู้เรียน
bulletการออกแบบการเรียนรู้
bulletการพัฒนาเนื้อหา
bulletจัดระเบียบความคิด
dot
การ Test ต่างๆ
dot
bulletTOEIC มีกี่แบบ
bulletTOEFL สอบที่ไหน
bulletOverall scores
bulletTOEIC สอบที่ไหน
bulletข้อสอบ TOEFL
bulletรายละเอียดการสอบ TOEIC
bulletตารางสอบ CU-TEP 2014
bulletProgress TOEIC
dot
Learning English ฟรี !!!
dot
bulletเรียนแล้วได้อะไร
bulletParts of Speech
bulletDeveloping your English
bulletคำนาม Nouns
bulletSingular/Plural
bulletหากขาด VERB
bulletVerb Tenses Guide
bulletSentence structure
bulletDependent Clauses
bulletConjunctions
bulletWriting Map
bulletEssay Outline
bulletResearch Paper
bulletAvoid Plagiarism !!
bulletReading Passage 1
bulletTOEIC Speaking Part 2
bulletReading Passage 2
bulletText- completion
bulletPresent Simple Tense
dot
เกี่ยวกับ IELTS
dot
bulletวันสอบปี 2014
bulletVS other EXam
bulletมาตรฐาน IELTS
bulletIELTS Quality
bulletปฏิทินการปฏิบัติงาน
bulletInSide IELTS QC
bullet9 Band Score
bulletIELTS writing task 1
bulletIELTS writing task 2
bulletIELTS Vocab 1
bulletSpeaking improve
dot
Resources links
dot
bulletCritical Thinking
bulletLanguage Learning
bulletDirected Reading
bulletTOEIC Speaking&Writing
bulletTOEIC Listening test
bulletToeic sample test
bulletToeic score
bulletภาษาอังกฤษกับอนาคต
bulletKM องค์ความรู้
bulletHow to Read
bulletการจัดการการศึกษา
bulletเกาให้ถูกที่คัน
bulletสมองซีกซ้าย
bulletวิธีจำคำศัพท์
bulletแรงงานไทยกับอาเซียน
bulletภาษาอังกฤษกับคนไทย
bulletCEFR
bulletTOEIC Techniques
bulletเทคนิคสอบ TOEIC
bulletTOEIC Academy
dot
TOEIC tips
dot
bulletETS Network
bulletTOEIC Thailand
bulletTOEIC China
bulletTOEIC Japn
bulletTOEIC Singapore
bulletTOEIC Malaysia
bulletTOEIC Philippines
bulletTOEIC Vietnam
bullettciap2014


TOEIC ,TOEFL,IELTS,CU tep เพิ่มเทคนิค เตรียมสอบ รับรองผล ส่งสอบฟรี ถ้าไม่พอใจผลคะแนน เรียนซ้ำฟรี tciap แนะนำเทคนิค,วิเคาระห์ อัพเดท ข้อสอบ ตลอดปี 2014
โปรโมชั่นวันนี้
ชำระเงินค่าเรียน tciap
แผนทีสถาบันฯ
แจ้งบริการสอบ TOEIC (สำหรับนักเรียน)
cu tep | เรียน cutep รับรองผล โดยทีมอาจารย์ จุฬาฯ
เรียน IELTS ตัวต่อตัว รับรองผล
หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ TOEFL by TCIAP
ติวแหกโค้ง Toeic 2014
TOEIC ระยอง
ตารางเรียน
Student success
TCIAP-Web.stagram
ติดต่อสอบถาม


dot
เทคนิคการฝึกอบรม

Thai Text Generator

 

เทคนิคการสอน  คือ ศิลปะหรือกลวิธีต่าง ๆ  ที่ใช้เสริมกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทำใด ๆ  เพื่อช่วยให้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทำนั้น ๆ  มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้น  เทคนิคการสอนจึงหมายถึงกลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน วิธีการสอน หรือการดำเนินการทางการสอนใด ๆ เพื่อช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ในการบรรยายผู้สอนอาจใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้การบรรยายมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การยกตัวอย่าง  การใช้สื่อ  การใช้คำถาม  เป็นต้น


 

เนื่องจากการสอนนั้น เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์

 

คือต้องใช้ทั้งความรู้ด้านการศึกษา หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของมนุษย์ซึ่งจะต้องมีการเรียนและฝึกฝนในสถานบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเรียนการสอน และที่เป็นศิลป์ หรือเป็นศิลปะ เพราะการสอนต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสาร ทางวาจาและภาษาร่างกายและใช้จิตวิทยาในการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันไปตามพื้นฐานความรู้ และอุปนิสัยใจคอ อันเกิดจากสภาพแวดล้อมของการเลี้ยงดูและปลูกผังตั้งแต่ยังเล็กๆ ดังนั้นผู้สอนต้องมีหลักจิตวิทยาผสมผสานกับกลยุทธ์และวิธีการต่างๆ ตามประสบการณ์และความสามารถของผู้สอนแต่ละคน ซึ่งนานวันเข้าก็จะกลายมาเป็นเทคนิคการสอนของแต่ละบุคคลหรือเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของผู้สอนแต่ละคน นั่นเอง

 

 

ดังนั้นเทคนิคการสอนและการฝึกอบรมจึงหมายถึง กลวิธีและยุทธวิธีต่างๆ อันเกิดจากประสบการณ์การสอนและการคิดค้นเทคนิค วิธีการใหม่ๆ ของตัวผู้สอนเองในการที่นำมาใช้เสริมกระบวนการสอน ในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่างการใช้เทคนิคการสอนและฝึกอบรม ในการฝึกทักษะด้านช่างเทคนิค เช่น การฝึกการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เรื่อง การใช้งานมัลติมีเตอร์

ในการฝึกครั้งนี้เป็นการสอนการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับการฝึกใช้เครื่องมือวัดดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

รูปแบบการฝึก:
จะใช้การฝึกโดยเน้นทักษะการปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือ

ระเบียบวิธีและเทคนิค:
จะสอนทฤษฎีพร้อมกับการปฏิบัติกับเครื่องจริง

เทคนิคการสอนและการฝึกอบรมที่ใช้:

1. ให้ผู้รับการฝึกเรียนรู้จากของจริงโดยให้ผู้รับการฝึกได้จับต้องของจริง ให้ปรับปุ่มต่างๆ ตามคำสั่ง และครูฝึกจะอธิบายหลักการทำงานของเครื่องโดยใช้สื่อประกอบการนำเสนอประเภทสื่อแผ่นใส่อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Powerpoint Presentation ควบคู่ไปกับการชุดสาธิต การใช้มัลติมีเตอร์แบบเข็ม

2. ให้ผู้รับการฝึกปรับตั้งค่าต่างๆ โดยครูฝึกจะให้แบบฝึกหัด ให้แต่ละคนไปปฏิบัติ

3. ครูฝึกอธิบายถึงหลักการทำงานของเครื่องมือวัดในประเด็นที่มีความซับซ้อน เข้าใจยาก จะใช้สื่อประกอบการอธิบายประเภทกราฟิกแอนนิเมชั่น ให้เห็นการทำงานภายในของเครื่อง ให้เห็นกลไก และการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตลอดจนการเกิดสนามแม่เหล็กและการเคลื่อที่ของขดลวด Moving Coil

4. หลังจากอธิบายเสร็จแล้ว จะแจกเอกสารไปอ่านเพิ่มเติม และให้ทำแบบทดสอบความรู้ พร้อมทดสอบภาคปฏิบัติ

ที่กล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการสอนหนึ่งเท่านั้น เทคนิคการสอนมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประสบประกาณ์และความชำนาญในงานนั้นของผู้สอน สิ่งสำคัญคือ เทคนิควิธีการใดๆ ที่นำมาใช้จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญผู้เรียนต้องได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากเทคนิควิธีการที่ใช้อย่างแท้จริง

 

 

 

 Copyright © 2014: TCiAP ชั้น4 อาคารบ้านราชครู 33 ซอย พหลโยธิน 5 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท Bangkok 10400